Central mink-person forflyttet til Jakarta

Den 1. marts tiltræder Charlotte Vilstrup jobbet som veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, og skal dermed være med til at sikre blandt andet dyrevelfærd og dyresundhed i dansk landbrug. Sådan lyder pressemeddelelse af 28. februar 2022 fra Fødevarestyrelsen, der også kort i afslutningen fortæller: Charlotte Vilstrup afløser den tidligere veterinærdirektør Hanne Larsen, som i februar tiltrådte som statskonsulent på den danske ambassade i Jakarta, Indonesien.

HOKUS POKUS. Så enkelt kundgør Fødevarestyrelsen at den person i Fødevarestyrelsen, der spillede den centrale rolle, da regeringen besluttede, at alle danske mink skulle aflives, har fået nyt job. Hanne Larsen, den gang veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, har nu i en månedstid varetaget rollen som statskonsulent på den danske ambassade i Jakarta i Indonesien.

Hanne Larsen var især involveret i Fødevarestyrelsens brev et par dage efter minkpressemødet, om at også minkavlere uden for smittezonerne “skal” aflive deres dyr hurtigst muligt – selvom styrelsen i lang tid havde vidst, at der ikke var hjemmel til at aflive raske dyr uden for zonerne. Hanne Larsen har flere gange vedkendt, at “det var en uheldig formulering”. Hanne Larsen gjorde på et møde i Den Nationale Operative Stab (NOST) den 5. november – dagen efter regeringens pressemøde – de øvrige myndigheder opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Kilde: Pressemeddelelse og Altinget

Charlotte Vilstrup, ny direktør i Fødevarestyrelsen

Del dette med dit netværk: