Anerkendelse: Årets Grundvandspris

VandCenter Syds Grundvandspris på 50.000 kr. uddeles hvert år for at belønne dem, der gør en særlig indsats for det danske grundvand. I år går prisen til professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø, det fortæller Vandcenter Syd – og begrunder:

Som biolog, ph.d. og professor har Hans-Jørgen gennem årene været med til at skabe og formidle den nyeste viden om grundvand. Han har bl.a. bidraget med betydningsfuld forskning inden for grundvandsforurening med pesticider og deres konsekvenser for vores drikkevandsproduktion.

For tiden arbejder han især med mikrobiologiske processer i drikkevandsbehandling, og han samarbejder med Danmarks fem største vandforsyninger om en samlet indsats for at beskytte grundvand til drikkevand.

Hans-Jørgen er kendt for sin toneangivende og tydelige stemme, når det handler om grundvand og grundvandsbeskyttelse. Han er vedholdende og dedikeret uanset udfordringen og er med til at sætte grundvand højt på dagsordenen

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar