Ny kommunal indkøbsstrategi

KL har netop lanceret “en ny fælleskommunale indkøbsstrategi”, der inkluderer tre pejlemærker, og har til formål at sikre, at kommunernes indkøb også i fremtiden bidrager til det kommunaløkonomiske råderum, grønne løsninger og kvalitet i opgaveløsningen.

‘Sammen om indkøb og forbrug’ hedder den nye fælleskommunale indkøbsstrategi, der skal sætte retningen for kommunernes indkøb frem til 2030.

Ifølge Morten Mandøe, der er cheføkonom og direktør i KL, skal strategien bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som kommunerne står overfor i dag: – For kommunerne handler det om at købe klogt ind, så vi sikrer tid og penge til velfærd, samtidig med at vi passer på vores klima og miljø. Kommunerne er nået langt på grønne tiltag som fx elbiler og bæredygtig mad, men der er stadig meget at hente på indkøb og gode valg og fravalg. Vores nye, fælles strategi kan forhåbentlig være med til at forløse det potentiale, siger han.

Du kan læse den nye fælleskommunale indkøbsstrategi her.

TRE PEJLEMÆRKER. Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi indeholder tre pejlemærker, som netop har fokus på ressourcer og hvordan de bliver brugt. Pejlemærkerne handler om at sikre kvalitet og værdi for borgerne, reducere klima- og miljøbelastningen samt frigøre økonomisk råderum, så der er tid og penge til kernevelfærden.

De tre pejlemærker foldes ud i strategien, hvor der peges på en række skridt, der skal tages for at forfølge dem. Et centralt skridt er fx systematisk opfølgning på, om de indkøbte produkter og ydelser skaber den ønskede kvalitet. Et andet centralt skridt, som vedrører målsætningen om at nedringe klima- og miljøbelastningen, er at overveje, om man kan reducere forbruget ved fx i højere grad at genbruge og reparere indkøbte varer i stedet for at indkøbe nye.

Som led i strategien peger KL også på en række forudsætninger, der skal til, hvis potentialerne forbundet med kommunernes indkøb og forbrug skal indfries. Det drejer sig især om at sikre politisk prioritering, ledelsesmæssigt fokus og opbakning lokalt samt samarbejde og hensigtsmæssig organisering omkring indkøbsarbejdet.

Del dette med dit netværk: