MONOPOLSELSKABER ØNSKER PRISFEST

Landets fire store netselskaber, lægger an til prisfest. Selskaberne har fremlagt deres forslag til nye engrospriser. I udspillet hæves prisloftet med op til 65 procent. Kabel-tv baseret bredbånd, kendt som COAX, vil stige med 134 procent på engrosniveau, skriver Finans. Argumentet skulle angiveligt være begrundet i ønsket om forceret udrulning af bredbånd i hele landet, men dels ydes der allerede store millionbeløb i statstilskud fra Bredbåndspuljen, og dels lægges der fiberkabler i et tempo, som ikke kan begrunde højere engrospriser.

– ”Hvis prisplanerne bliver, som de udspil der er lagt frem, kommer det til at betyde en gennemsnitlig prisstigning på op til 100 kroner om måneden for alle bredbåndskunder,” vurderer analytiker John Strand fra Strand Consult overfor Finans. Han bakkes op af Fastspeed.

Når samhandelspriserne stiger hos TDC, Ewii, Norlys og Fibia betyder det, at det bliver dyrere for selskaber som Telenor, Nuuday, Fastspeed og Boxer, at leje sig ind på de fire net som serviceprovidere. Blåsstempler Energistyrelsen engrosprisstigninger på bredbånd, så risikerer danskerne at få det dyreste internet i Europa.

Dette er ikke i harmoni med de politiske udmeldinger og sigtet om at se Danmark som et digitalt foregangsland. Politisk har det i årtier været en målsætning, at Danmark skal være et informationsteknologisk foregangsland. Et vigtigt element er hurtige bredbåndsforbindelser til lave priser. Alene derfor må Monopolselskabernes krav om engrosprisstigniner afvises. EU-Kommissionens seneste undersøgelse viser, at danskerne har de højeste forbrugerpriser. Skulle Energistyrelsen godkende prisstigningerne, ender vi i Danmark  med også at have noget nær de højeste internetpriser i Europa. Enhver tale om et Danmark som et digitalt foregangsland på sådanne vilkår er en ren farce.

Del dette med dit netværk: