Det fulde billede

Dansk Erhverv har sammen med blandt andre KL og Ældre Sagen stået bag anbefalinger til netop at forebygge konkurser. Derfor bakker erhvervsorganisationen nu op om politikernes ønske om en undersøgelse. Men udgangspunktet må være at på se på de ulige konkurrencevilkår mellem private leverandører på den ene side og kommunerne på den anden.- Vi skal have det hele billede. Ikke et halvt. Ikke et kvart. Undersøgelsen skal være ekstern og se helt konkret på, hvor der er skæv konkurrence mellem kommuner og private leverandører. Efterfølgende skal der så ses på, hvordan vi kan komme skævhederne til livs. For selvfølgelig er de private leverandører kommet for at blive. I dag er det cirka hver tredje borger, som har valgt en privat leverandør. De ældre har siden 2013 i stadigt stigende grad taget det frie valg til sig, og når de ældre selv spørges, ja, så de er glade for at kunne vælge. Vi skal derfor værne om det frie valg og fjerne de barrierer, som der er på området, siger Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

Det var en lovændring i 2013, der åbnede for en endog meget stærk konkurrence på pris frem for kvalitet. Ændringen fjernede en række regler, der ellers sikrede lige konkurrence.- Her cirka fire år efter kan vi se, at der forsat er store forskelle på, hvordan kommunerne tilrettelægger det frie valg, og i hvor høj grad de har lært af de dårlige erfaringer. Det skal der gøres noget ved. En undersøgelse bør også blotlægge, hvad kommunernes egen hjemmepleje reelt koster, når alle omkostninger er taget med. Der bør også ses på, hvordan borgerne informeres om det frie valg. I forhold til informationspligten blev der i 2013 indført en række ændringer, som lempede kravene på området. Der er i det hele taget nok at tage fat på, siger Rasmus Larsen Lindblom. 

Del dette med dit netværk: