Ny vandturbine, BlueKolding


Med et ønske om at udnytte ressourcerne i spildevandet bedst muligt, har BlueKolding etableret den første vandturbine i verden som genvinder energi i spildevand.  EnviDan har sammen med Aarsleff og BlueKolding udtænkt og projekteret løsningen, som etableres på udløbet fra BlueKoldings centralrenseanlæg i Agtrup.

Hvor udløbsledningen fra BlueKoldings centralrenseanlæg forsvinder ud i Lillebælt, etableres et turbineanlæg, som er det første af sin slags i Danmark. Turbineanlægget etableres i totalentreprise med Aarsleff og EnviDan, som præsenterede den bedste løsning, og dermed blev vindere af udbuddet. Projektet sikrer BlueKolding et maksimalt udbytte af faldhøjden på 35 m fra centralrenseanlægget til Lillebælt samtidig med, at der etableres et driftssikkert anlæg. Med turbineanlægget gendannes ca. 25 % af den energi, der er forbrugt til pumpning af spildevandet fra Kolding til centralrenseanlægget.

Flere millioner kubikmeter renset spildevand giver vedvarende energi hvert eneste år

Vandturbinen er et godt eksempel på, hvordan eksisterende ressourcer kan udnyttes til fordel for både BlueKolding og miljøet. BlueKolding udleder 10-12 millioner kubikmeter renset spildevand fra centralrenseanlægget i Agtrup om året, og med den nye turbine, kan de mange kubikmeter producere ca. otte procent af den mængde strøm, som centralrenseanlægget i Agtrup bruger årligt – og det svarer til ca. 100 almindelige husstandes strømforbrug og en årlig reduktion af CO2-udledningen på 3.700 tons.

Flere renseanlæg kan have et uudnyttet potentiale

Den producerede energi er et produkt af tryk og flow, hvorfor energien er 100 % klimaneutral. Har I et renseanlæg der afleder til recipient via en ledning med relativt stort fald – og er vandmængden relativ stor, så er der også potentiale for at udvinde store mængder energi via et turbineanlæg fra jeres udløb.

I et radioprogram fra P4 fortæller direktør Per Holm om projektet, og fortæller blandt andet, at  løsningen giver en Co2-besparelse, der svarer til 3600 flyveture mellem København og New York. Hør direktør Per Holm fortælle om projektet i P4 Trekanten her (spol til 2.36.34 i udsendelsen).

Del dette med dit netværk: