Niras-direktør: Lovforslag forringer klimaprojekter?

Her bør Borgen lytte til branchen og borgerne! Sådan slutter Jens Brandt Bering, Direktør for forsyning hos Niras kronik i bl.a. Altinget. Budskabet er, at det vil  være et kæmpe selvmål at give spildevandsselskaberne ringere incitamenter for at klimatilpasse, end tilfældet er i dag. Lovgivningen er nødt til at afspejle de konkrete udfordringer, som vandsektoren står overfor.

Lige nu beslutter politikerne, hvordan klimatilpasning i Danmark fremover skal forvaltes. Bering peger på, at et lovforslag fjerner kravet om kommunernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Men lovforslaget kan risikere at give spildevandsselskaberne ringere incitamenter for at klimatilpasse end i dag.

Kommunal medfinansiering på 25 procent af spildevandsselskabernes overfladebaserede klimatilpasningsprojekter har til dato været en hæmsko for at få klimatilpasset Danmark bedst og billigst muligt, da klimatilpasningerne reelt var i konkurrence med børnehaver, skoler, idræt og sundhed, når kommunalpolitikerne skule prioritere,

Der har i Folketinget længe – og særligt efter de mange oversvømmelser i løbet af vinteren 2019 – været et klart ønske om at accelerere og øge indsatsen. Af samme grund er det nye lovforslag fremsat. Samtidig rummer lovforslaget, nye krav om effektivisering af klimatilpasningsprojekter. I praksis kan det betyde, at vandselskaberne skal finde besparelser på andre områder, for eksempel vedligehold af kloakker eller indsatser, der skal forhindre overløb af spildevand, hvis de ikke er i stand til at effektivisere i samme takt på klimatilpasningsprojekterne.

SELVMÅL? Med andre ord er man ved at fjerne én barriere, men der er risiko for samtidig at indføre en ny, hvis effektiviseringskravet ikke implementeres smart – og det ser ikke ud til at være tilfældet, som lovforslaget foreligger lige nu. Læs hele kronikken her: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/niras-kritiserer-lovforslag-om-kommunal-medfinansiering-af-klimatilpasning-et-kaempe-selvmaal#.X9sEWE-mIms.linkedin

Del dette med dit netværk: