Grøn Omstilling: Slip markedet fri

Rådet for Grøn Omstilling i en nytårs-energi-kommentar til Regeringen:
Der er brug for et markant kursskifte i dansk klima- og energipolitik i 2024. Regeringen bør investere i energieffektiviseringer, sol- og vindenergi, batterier og en hastig udbygning af elnettet, i stedet for at kaste statsstøtte efter CO2-fangst, CO2-rørledninger eller brintrør til Tyskland.

Gør hele landet klar til den grønne elektriske revolution, der bliver rygraden for produktionsdanmark i fremtiden, og som skal muliggøre en 100 procent elektrificering af varmeforsyningen, af industrien, af vejtransporten, af færgefarten og om ikke så mange år også indenrigsluftfarten.

Energiøkonomisk er det tre til fem gange mere effektivt at fremstille grønne elektroner og lade dem gøre arbejdet direkte i alle maskiner end at smide fossil energi eller træbiomasse ind i kraftværker eller forbrændingsmotorer, hvor der spildes enorme mængder energi i konverteringen fra brænde til arbejde.

Slip markedet fri af de bureaukratiske snubletråde, så vi kan få sat turbo på de store havvindsprojekter, der skal fremstille nok grøn strøm til de power-to-x anlæg, som er projekteret langs kysterne. Markedsaktørerne skal forpligtes til at levere på biodiversitet og miljøhensyn, og samfundet skal have sin andel i gevinsterne ved en enkel overskudsdelingsmodel. Kald det bare en åben-dør 2.0 ordning, hvor de bedste og hurtigste skal have lov at konkurrere på højeste fællesnævner.

Staten skal ikke være grådig på provenu, men stille skrappe miljøkrav i de vedvarende energizoner, og så skal markedet nok skalere hurtigt.

Gør det billigere og lettere at installere varmepumper, tilslutte solceller til nettet og understøtte flere energirenoveringer. Og stoppe skadelig statsstøtte til biomasseanlæg, der fyrer med træ og udleder millioner af tons CO2 hvert år.

Støtten til biogasanlæggene bør nedsættes og i stedet gå til energirenoveringer, så vi kan spare på energien fremfor at skabe en kunstig overdimensionering af grøn gas og af dansk landbrug.

Mange løsninger kan accelerere den grønne omstilling væk fra fossile brændsler. Staten kan spille en vigtig rolle i erhvervspolitikken via bedre rammevilkår og målrettede støtteordninger, der fremmer hurtig skalering.

Kilde, Rådet for Grøn Omstilling: Lad 2024 blive året, hvor regeringen dropper den grønne omstillings distraktioner – som brintrøret til Tyskland og CO2-fangst – Rådet for Grøn Omstilling (rgo.dk)

Del dette med dit netværk: