Blandet modtagelse af digitaliseringsstrategi

Danskerne skal have bedre digital forståelse. Vi skal være bedre til at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens. Og så skal data og digitalisering understøtte den grønne udvikling. Det er hovedpunkterne i den digitaliseringsstrategi ’Danmarks digitaliseringsstrategi – Ansvar for den digitale udvikling’ Danmarks digitaliseringsstrategi – Ansvar for den digitale udvikling (digmin.dk), som regeringen netop har præsenteret.

Skal vi fastholde og tiltrække virksomheder i Produktionsdanmark, så skal vi være et digitalt og teknologisk foregangsland. Regeringens nye digitaliseringsstrategi er et skridt i den helt rigtige retning. Regeringens forslag til en ny digitaliseringsstrategi kaster roser af sig fra Dansk Metal, der ligefrem kalder udspillet for et digitalt gearskifte.

Også fra TEKNIQ Arbejdsgiverne er der positive kommentarer. – Den grønne omstilling af Danmark har længe tørstet efter at bruge forsyningsdata aktivt. Derfor er det en milepæl, at regeringen nu har lyttet til opfordringen i dagens udspil til en ny digitaliseringsstrategi, lyder det fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

SMVdanmark mener dog, at regeringens nye digitaliseringsstrategi rummer for lidt nyt i forhold til den betydning, som digitalisering har for vores samfund. Strategien spænder så bredt, at de 800 mio. kr., der er afsat over fire år, er de rene småpenge, lyder vurderingen. Trods flere gode tanker og hensigter i dele af strategien, fx når det gælder om at nedbringe virksomhedernes indberetningsbyrde, hjælper strategien ikke virksomhedernes digitale potentiale, mener SMVdanmark.

KL har også pæne ord at sige – men også et men. Det er positivt, at regeringen nu sætter fælles retning for Danmarks digitale fremtid. KL byder regeringens nye digitaliseringsstrategi velkommen, men er uforstående over for, at kommunerne endnu engang ikke er tænkt med ind i landets cybersikkerhed. Samtidig efterlyser KL mulighed for hurtigere at kunne rykke på kunstig intelligens.

DI: AI fylder for lidt. DI mener, at kunstig intelligens er underprioriteret i strategien. – Strategien indeholder mange gode initiativer. Men kunstig intelligens er tidens absolut vigtigste tema, og jeg havde gerne set, at det fyldte mere i strategien og med mere ambitiøse initiativer. Regeringen skal dog have ros for at sætte penge af til en strategisk satsning på AI, siger branchedirektør Camilla Ley Valentin, DI Digital, som er DI’s branche for tech-virksomheder.

– Det er glædeligt, at regeringen med den nye digitaliseringsstrategi nu har skabt rammerne og kursen for de kommende års brug af ny teknologi og digitale løsninger. Strategien er helt afgørende for at få tingene til at ske, siger hun. Strategien indeholder 25 konkrete initiativer, som skal sætte retningen for de kommende års digitale udvikling i Danmark, og den hilses velkommen hos Dansk Industri.

Del dette med dit netværk: