Skolelokaler: Uegnede til undervisning

I over 10 år har Geo  Clausen, sektionsleder for Indeklima og Bygningsfysik på DTU og hans team lavet målinger og rapporter om det faktiske indeklima i landets skoler.

Resultaterne er nedslående. Ca. 50% procent af skolerne har et indeklima der ikke er egnet for undervisning. Det skriver Göran Wilke, CEO IC-Meter.

Hvis eleverne skal have den fulde udbytte af undervisningen, skal indeklimaet selvsagt være i orden. Der skal være en god ventilation der sikrer frisk luft, hvor bl.a. CO2-niveauet holdes nede. Tilsvarende skal temperatur, relativ fugt og støj holdes indenfor nogle faste grænser. Når indeklimaet er ringe, falder indlæringsevne og kreativitet skønsmæssigt med 10%. En række fageksperter har netop udpeget det ringe indeklima som en af de sandsynlige årsager til at Danmark ikke når til tops i de internationale PISA-undersøgelser.

Naboerne kan godt finde ud af det Hvis vi sammenligner de danske skolers indeklima med Sverige og Norge ender vi på en sikker tredjeplads. Indeklimaet i nabolandenes skoler er markant bedre.

Forklaring: Vores nabolande har lovkrav om mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler. Det har vi ikke i Danmark. Her nøjes vi med en generel forpligtelse om at skolerne skal sikre et godt indeklima. Arbejdstilsynet fører kontrol med lærernes arbejdsmiljø, mens kommunerne skal tilse, at elevernes indeklima i de kommunale og private skoler er i orden. Geo Clausens forskning dokumenterer at den ’danske model’ med tilsyn uden konsekvenser og håndfaste krav, ikke virker.

For ca. tre år siden meddelte Geo Clausen at han var færdig med at dokumentere det ringe indeklima i landets skoler. Efter hans mening havde forskerne leveret en fyldestgørende dokumentation af tingenes ringe tilstand, så nu lå bolden hos beslutningstagerne. Til gengæld ville han fremover fokusere på indeklima løsninger. Det handler i øvrigt resten af denne artikel om.

Hvem svigter? Umiddelbart ville man tro, at unge menneskers sundhed, kreativitet og indlæringsevne har en topprioritet i landets skoler, kommuner og Folketing.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar