NÆRMERE KLIMAMÅLET

Vejen mod 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 er blevet væsentligt kortere – også kortere end hidtil antaget. Grønne politiske aftaler har bidraget markant til klimaindsatsen, og siden fremskrivningen sidste år er der leveret på 40 procent af vores udfordringer på vejen mod 70 procent-målet. Bilerne på vejene bliver grønnere, industrien bliver mere klimavenlig, energiformerne bliver grønnere, og mere affald skal genanvendes.

På trods af COVID-19 har solide politiske aftaler i 2020 sat tempoet i vejret på den grønne omstilling. I løbet af det forgangne år er den såkaldte manko – altså de antal tons CO2, der skal reduceres med i 2030 – faldet med 40 procent fra 20 mio. tons til 11,8 mio. tons. Det viser Energistyrelsens nye Klimastatus og –fremskrivning, der samler op på klimaindsatsen i 2020.

Danmark vil i 2030 have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55 procent med de beslutninger, der indtil i år er truffet. De politiske aftaler og udviklingen i øvrigt har reduceret de forventede udledninger i 2030 med 8,2 mio. ton CO2e, så der nu resterer yderligere tiltag svarende til 11,8 mio. ton CO2e for at opfylde 70 procent klimamålet i 2030.

EFFEKTEN af bl.a. klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, klimaaftale for energi og industri mv. 2020, aftale om grøn omstilling af vejtransporten, aftale om grøn skattereform og finansloven for 2021, og dels en opjusteret forventning til mængden af biogas samt en nedjusteret forventning til udledningerne fra bl.a. arealer, ligger bag de nye beregninger.

De forventede udledninger i 2030 er reduceret med 8,2 mio. tons CO2 siden sidste års fremskrivning. Det er en reduktion, som stort set svarer til den årlige CO2-udledning fra alle danske person- og varebiler. Samtidig er det næsten to mio. tons mere end forventet i forhold til de senest offentliggjorte tal i Redegørelse for klimaeffekter fra december 2020. At den grønne omstilling har fået yderligere fart, skyldes især, at gassen i Danmark bliver markant grønnere, fordi der bliver produceret mere biogas, blandt andet som følge af politisk prioritering af området. En mindre del af reduktionen skyldes desuden en teknisk nedjustering af den forventede udledning fra blandt andet lavbundsjorder samt færre forventede udledninger fra el-og varmeproduktion.

BEDRE GRUNDLAG. En mere detaljeret forståelse for udledningen af drivhusgasser er afgørende for løbende at kunne sætte gang i nye, grønne tiltag mod målet om at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 procent i 2030. Derfor besluttede det politiske flertal bag klimaloven at erstatte Energistyrelsens Basisfremskrivning med den nye Klimastatus og -fremskrivning. Den nye fremskrivning, som udgives for første gang i år, har et mere omfattende og styrket datagrundlag, som skal gøre det lettere at forstå klimakrisen og dens løsninger.

Klimastatus og -fremskrivning giver et skøn for udviklingen i udledningerne med de nuværende politiske aftaler og tiltag. Fremskrivningen og regnemetoderne bliver løbende forbedret, men er dog altid forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes først og fremmest, at vi bliver hele tiden klogere på påvirkningen fra teknologi og danskernes adfærd, ligesom videnskaben kommer tættere på, hvordan for eksempel landbruget påvirker udledningerne. Kilde: Energistyrelsen

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar