Engangsbrug vs gentagen brug?

Det kan være temmelig indviklet at regne ud, hvad der er mest bæredygtigt: En engangskittel, der smides i skraldespanden efter brug, eller en stofkittel, der sendes på vaskeri og bruges igen? Især når man vil være grundig og have en detaljeret beregning, der tager højde for hele kitlens levetid – fra den laves af råmaterialer over brugen på hospitalet og vaskeprocessen til den bortskaffes som affald (og materialerne forhåbentlig kan genanvendes).

Center for Bæredygtige Hospitaler er derfor rigtig glade for, at Miljøstyrelsen har inviteret til deltagelse i et nyt projekt, hvor de udvikler et TCO-værktøj til medicinsk tekstil. Værktøjet vil populært sagt kunne beregne både CO2-prisen og kroner/ører-prisen ved medicinske tekstiler – herunder forskellige engangstekstiler og flergangstekstiler som har vidt forskellige levetider. På den måde kan vi tage velbegrundede valg, når vi køber ind, lyder det fra Centeret..

Projektet har netop haft opstart bl.a. besøg på Infektionsmedicinsk afdeling på AUH, som er en af de afdelinger, der bruger tusindvis af kitler hvert år. Her fortalte to kollegaer, hvordan de bruger kitlerne i dagligdagen. Gruppen besøgte også midtVask og fik indblik i vaskeprocessen.

Centeret tror på, at partnerskab og samarbejde er afgørende i den bæredygtige omstilling – det enkelte hospital, den enkelte region eller den enkelte producent kan ikke løfte opgaven alene. Miljøstyrelsen står for projektet, Viegand Maagøe A/S udvikler værktøjet og Region Midtjylland leverer bl.a. data.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar