IDA: 2030 mismatch-udfordringer på arbejdsmarkedet

IDA- analyse afdækker mismatch-udfordringer på det danske arbejdsmarked frem mod år 2030.

Analysen belyser både mismatch-udfordringer på overordnede uddannelsesniveauer (erhvervsfaglige uddannelser og korte, mellemlange og lange videregående uddannelser) og for specifikke uddannelsesgrupper inden for hvert enkelt uddannelsesniveau.

Fremskrivningen af udbuddet er baseret på DREAMgruppens seneste arbejdsstyrkefremskrivning, som bl.a. tager højde for effekten af tilbagetrækningsreformen fra 2011 og den seneste politiske aftale om ret til tidlig pension.

Analysen viser, at der i 2030 vil være en overefterspørgsel efter faglært arbejdskraft i størrelsesordenen 78.000 personer. Samtidig forventes der i 2030 at være et overudbud af både ufaglærte og personer med

hhv. en mellemlang og lang videregående uddannelse. For gruppen med en kort videregående uddannelse vil udbud og efterspørgsel stort set være i balance.

Analysen kan læses her: https://ida.dk/media/9067/mismatch-paa-det-danske-arbejdsmarked-2030.pdf

Del dette med dit netværk: