Christiansborg og de grønne indkøb

Som klimapolitiker kan man ikke andet end begejstret tage arbejdshandskerne på. 380 milliarder kroner i offentlige indkøb om året er sammen med den grønne skattereform en kraftig motor i den grønne omstilling. Sådan lyder udsagn i Altinget fra Kathrine Olldag (R), der er de Radikales kommunalordfører.

Hun peger på. at man skal passe på, ikke at gå i vejen for kommunernes egne ambitiøse klimainitiativer. Ambitiøse bindende klimamål kan være gode nok, men de duer kun i praksis, hvis vi får fuldstændigt styr på hvilken lovgivning, der skal ryddes op i, og hvis vi sætter ressourcer af til at forbedre datagrundlaget, fagligheden og redskaberne for indkøberne. Med andre ord er der en række problemstillinger og myter, vi skal tage fat på sammen med kommuner og regioner.

Så er der også et rygte om, at udbudsloven står i vejen for den grønne omstilling. Men man skal huske, at udbudsloven er en rammelov, der på ingen måde forhindrer lokalpolitikere i at sætte bæredygtighed som førsteprioritet, når der købes ind eller laves store udbud.

Krav om mindsket CO2-udledning, genanvendelse i produktionen og længere holdbarhed vil skabe så massiv en efterspørgsel på grønne varer, at danske virksomheder nemmere kan komme i mål med egne klimamålsætninger. Efterspørgslen på klimavenlige varer vil være massiv, hvis alle offentlige indkøbere handler grønt. Den grønne omstilling i det offentlige vil understøtte omstillingen i erhvervslivet – og omvendt. Når det offentlige køber ind i dag overskygger prisen imidlertid mange steder alle andre faktorer.

Jeg anerkender fuldt ud, at mange kommuner er så pressede på økonomien, at lokalpolitikerne sammenbidte holder fast i prisen som førsteprioritet, når der købes ind. Men det er ikke længere en naturlov, at de grønne valg er dyrere end alt andet. Produktudviklingen går enormt hurtigt på områder som byggeri, transport og fødevarer.

På mange måder ser man en tendens til, at man tøver på Christiansborg, men sagtens kan løse problemerne lokalt, skriver Kathrine Olldag (R). Hvis vi skal lykkes med at gøre offentlige indkøb grønnere, så har vi brug for massiv faglig opkvalificering af indkøberne og en bevidsthed om, hvordan vi køber ind i staten, regionerne og kommunerne. Og så skal vi give indkøberne bedre redskaber til at vælge de grønne varer.

Mange kommuner er allerede kommet langt. Ofte meget længere end statens styrelser og institutioner. På mange måder ser man en tendens til, at man tøver på Christiansborg, men sagtens kan løse problemerne lokalt.

Læs hele artiklen her: https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/radikale-christiansborg-skal-lytte-til-kommuner-og-regioner-om-groenne-indkoeb

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar