Værdien af ordregivers evaluering

Af: Rikke Lynge, FORTEM

Alle, der konkurrerer om et udbud, er berettiget til at få en evaluering af sit tilbud. Hvis du ikke vinder, har du ret til at få at vide, hvad forskellen er mellem dit tilbud og det, der vandt.

Denne information er guld værd, da en kvalificeret evaluering kan bruges til at forbedre fremtidige tilbud. At være i stand til at implementere de forbedringer, som mangler i sit tilbud, er en af de mest effektive måder at øge succesraten for de udbud, du byder på.

Hvorfor er ordregivers evalueringer vigtige? Hvordan bruges evalueringer til at gøre fremtidige tilbud bedre? Er ordregivere gode nok til at give brugbare evalueringer? Dette er spørgsmål, der vil blive besvaret i følgende artikel.

Hvad gør du med evalueringen efter et afsluttet udbud? De fleste virksomheder, som vi taler med, læser dem igennem for at få en fornemmelse af, om bedømmelsen lyder fair. Ser alt i bedømmelsen rimeligt ud, så forsvinder evalueringen langsomt i mailstrømmen.

Føler man sig urimeligt evalueret, overvejer de fleste at søge aktindsigt og klage over afgørelsen.

Antallet af indkomne klager er dog faldet markant siden 2010, hvor den lå på sit højeste med 182 indkomne klager til 106, som er de seneste tal fra den sjette årsberetning fra Klagenævnet for Udbud. Om det faldende antal klager skyldes, at ordregivere er blevet bedre til at give en god begrundelse og faktisk vælger den virksomhed, der har det mest fordelagtige tilbud mellem pris og kvalitet, eller om det skyldes, at antallet af virksomheder, der klager og får medhold, har været faldende de seneste syv år, så virksomhederne finder det spild af tid at klage, kan der kun gisnes om.

Læs videre her: http://www.fortem.dk/vaerdien-af-ordregivers-evaluering/

 

 

 

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap