Norge: Debat om organisering af indkøb

De norske kommuner køber varer og tjenester for mere end 200 milliarder kroner hvert år.

– Det er vigtigt at offentligheten har tillid til at indb sker optimalt, og at samfundets resourcer bruges mest effektivt, og at indbene bidrager til et stærkt erhvervsliv både lokalt og regionalt. Det siger administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene (foto:Anbud365.no)  i et opslag på organisationens netside. – Vi mener kommunene i større grad bør etablere felles selskaper som kan utføre denne jobben. Det har vist seg som en veldig god løsning for mange andre kommunale tjenester.

Baggrunden er en ny rapport fra Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse udfrdiget efter opgave fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten anbefaler kommunerne at satse på mere formaliseret indkøbssamarbejde. Dette for at opnå bedre indkøb/anskaffelser. Analyser viser at ca. 70% av landets kommuner deltager i ialtt 36 formaliserede idkøbssamarbejder.

– Vi synes, at det er overraskende at kun et af disse samarbejder, er organiseret i selskabsform, nemlig Abakus AS. På stadig flere områder erfarer vi, at etablering af interkommunale selskaber giver store gevinster for deltagende kommuner, siger Brevik. Fordelen ved at opprette et AS eller IKS er netop at man får stærke fagmiljøer og stordriftsfordele.

Læs videre på Anbud365 her:

https://www.anbud365.no/regelverk/mener-kommunene-i-storre-grad-bor-etablere-felles-selskaper-for-innkjop/?utm_source=Nyhetsbrev+fra+Anbud365&utm_campaign=ea2edcb08b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_22_01_20_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_580f3ce305-ea2edcb08b-175454618

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar