Betaling for udbud?

Det er ikke i strid med udbudsreglerne at opkræve betaling for funktionaliteter mv., der ikke er en forudsætning for at vurdere eller deltage i et udbud. Det er derimod i strid med reglerne at opkræve betaling for ansøgeres og tilbudsgiveres adgang til at benytte en elektronisk udbudsplatform i forbindelse med en udbudsprocedure. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurderer også, at det er i strid med udbudsreglerne at begrænse den gratis adgang til udbudsproceduren til én person hos ansøgeren og tilbudsgiveren, da der i så fald ikke er tale om direkte og vederlagsfri adgang.

Det er den offentlige ordregivers ansvar at benytte en lovlig udbudsplatform. Hvis du som ordregiver er i tvivl om, hvorvidt ansøgere eller tilbudsgivere har direkte og vederlagsfri adgang til udbudsproceduren via den udbudsplatform, som du benytter, bør du rette henvendelse til leverandøren af udbudsplatformen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en række henvendelser fra brancheorganisationer, private virksomheder og udbudsrådgivere om, hvorvidt det er i overensstemmelse med udbudsreglerne, at leverandører af elektroniske udbudsplatforme opkræver betaling for, at mere end én person hos en økonomisk aktør kan få adgang til udbudsproceduren.

Det følger af udbudsreglerne, at tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Det gælder, hvad enten ordregiveren benytter sin egen digitale løsning eller benytter sig af en kommerciel udbudsplatform.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap