EFTERLYSER OFFENTLIG IT-LEDELSE

Statens IT-projekter kalder på mere ledelse. Der er et stigende behov for digitale kompetencer – og IT-rådet uddeler flere advarende trafiklys! Udsagnene kommer fra Statens It, der netop har offentliggjort sin statusrapport for 2020 om statens it-projekter og it-systemer. Rapporten sætter fokus på fremdriften i de statslige it-projekter og myndighedernes arbejde med it-systemporteføljestyring.

Et par nedslagspunkter:

  • Der vil fremover være behov for et betydeligt ledelsesengagement for at sikre, at planerne omsættes til handling og fremdrift, så det generelle niveau af it-forvaltningen højnes.
  • It-rådet finder det bekymrende, at flere projekter har udfordringer med at overholde deres tidsplaner og budgetter samt at realisere de opstillede gevinster.
  • Det samlede antal projekter med gule og røde trafiklys er svagt stigende. Projekter med gule og røde trafiklys udgør 60 pct. af de samlede trafiklys, hvilket er den højeste andel nogensinde. Andelen af gule og røde trafiklys er en delvis konsekvens af, at der er meget få nye projekter i 2. halvår 2020
    (Det betyder trafiklysene: GUL: Projektet vurderes delvist at afvige fra den aftalte baseline og kan måske have behov for sparring med It-rådet.  RØD: Projektet vurderes at afvige væsentligt fra den aftalte baseline. It-rådet indkalder myndigheden til et møde med henblik på at få projektet tilbage på sporet).
  • Stigende behov for digitale kompetencer i staten Arbejdet med it i staten er i vidt omfang outsourcet til private leverandører. Det gælder både drift, vedligehold, udvikling og projekter. It-rådet ser, at mange myndigheder har et stort behov for eksterne kompetencer til at løse de opgaver, de står med på it-området. Hos nogle myndigheder er behovet så udtalt, at de er blevet for afhængige af private leverandører. It-rådet oplever, at flere myndigheder giver udtryk for, at de aktuelle konsulentbesparelser giver udfordringer med at gennemføre it-projekter og realisere planerne for systemporteføljerne.

Statens It-råd er sammensat af 13 ledere fra det ofentlige og private erhvervsliv med erfaring fra store it- og forandringsprojekter samt styring af it-systemporteføljer. It-rådets rolle er at yde rådgivning til statslige myndigheder om it-projekter og it-systemporteføljestyring. It-rådet anlægger et ledelsesmæssigt perspektiv i dialogen med myndighederne for at sikre forankring i toppen af organisationen.

Årsrapporten aktualiserer debatten om statens nedskæringer og besparelser på brug af private konsulenter. Find rapporten her: https://digst.dk/media/23921/it-raadetsstatusrapport-2020.pdf

I en netop offentliggjort statusrapport giver Statens it-råd ”rødt lys” til i alt syv af de igangværende statslige it-projekter. Det er en to flere siden den seneste rapport blev offentliggjort for et halvt år siden. Rådet skriver at andelen af projekter med enten rødt eller gult lys er på sit højeste nogensinde.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar