Seminar om lovændring af udbudsloven

Tirsdag den 14. juni kl. 10-13

BIG BIO Nordhavn
Hamborg Pl. 6
2150 Nordhavn

Målgruppe

Seminaret henvender sig til alle, som beskæftiger sig med udbudsret, og som ønsker at få et indblik i, hvilken betydning de kommende ændringer af udbudsloven får for tilbudsgivere såvel som ordregivere.

Tilmelding

Da der er et begrænset antal pladser, har vi for at undgå at stå med tomme pladser, som kunne være gået til andre interesserede, indført et no-show fee på 100 kr. Hvis du har tilmeldt dig, men alligevel ikke har mulighed for at deltage, bedes du derfor framelde dig hurtigt muligt ved at sende en mail til annelise.krarup-christensen@twobirds.com.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Lise Krarup-Christensen på mail: annelise.krarup-christensen@twobirds.com

Seminar om lovændring af udbudsloven

Bird & Bird holder den 14. juni et gratis seminar, hvor vi ser nærmere på de kommende ændringer af udbudsloven, som forventeligt træder i kraft fra 1. juli 2022 og som vil have betydning for udbud, der offentliggøres efter denne dato.

Lovforslaget om ændring af udbudsloven sigter overordnet set mod at styrke samfundskontrakten, SMV’ers muligheder for at levere til den offentlige sektor, innovationen og grønne indkøb samt sikre mere effektive regler og styrkede rammer.

Konkret betyder dette, at forslaget blandt andet indeholder en lovmæssig regulering af brug af personer under oplæring og justerede regler i forhold til egnethed og udelukkelse.

Forslaget omfatter også en præcisering af reglerne for, hvornår der kan gennemføres udbud med forhandling, og hvornår der kan ske en ændring i medfør af kontrakten (udbudslovens § 179), samt en ny direkte hjemmel til at begrænse antal deltagere i en forhandling allerede i første runde. Endelig indeholder lovforslaget en begrænsning af retten til aktindsigt i afgivne tilbud i medfør af offentlighedsloven.

På seminaret vil vores eksperter forklare om ændringerne og de nye tiltag, og hvad de vil betyde for henholdsvis tilbudsgivere og ordregivere.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar