Kirkeveto mod Københavnermøller ophævet

På en mark mellem landsbyerne Gundersted og Blære i Vesthimmerlands Kommune vil der i 2024 blive opført seks nye og effektive vindmøller, som erstatter seks udslidte møller.

Bjørnstrup Vindmøllepark er de første landvindmøller, som HOFOR opfører siden 2018. – Det er afgørende for den grønne omstilling, at vi igen får gang i udbygningen af vindmøller på land, hvis vi skal nå det mål, som Folketinget har sat – og firedoble mængden af grøn strøm fra solceller og vindmøller på land inden 2030, siger Kristine van het Erve Grunnet, der er områdechef for Forsyningsstrategi Energi i HOFOR.

KIRKEN GJORDE INDIGELSE. HOFOR har arbejdet på Bjørnstrup-projektet siden foråret 2018. I forbindelse med den offentlige høring i 2021 gjorde Viborg Stiftsøvrighed indsigelse mod projektet med henvisning til den visuelle påvirkning på Gundersted Kirke, der ligger godt 1500 meter fra nærmeste mølle – et såkaldt ’kirkeveto’. Sagen endte i Indenrigsministeriet, hvor ministeren afgjorde sagen til fordel for Vesthimmerland Kommune, der har besluttet at opføre vindmølleparken.

Siden har Folketinget ændret reglerne for kirkernes indsigelsesret.

Fem af de gamle vindmøller i området omkring Bjørnstrup Vindmøllepark er allerede taget ned. Hen over sommeren og efteråret vil HOFOR opføre de nye møller og anlægge den tilhørende infrastruktur.

Møllerne til Bjørnstrup Vindmøllepark bliver leveret af Vestas og har en højde på 150 meter til øverste vingespids. De vil tilsammen kunne producere grøn strøm, der svarer til cirka 20.000 husstandes forbrug.

Del dette med dit netværk: