Grønt forsvar

Forsvarsministeriet råder over mere end 32.000 hektar jord og har et årligt energiforbrug på 339 gigawatt timer, svarende til en større dansk provinsby. Derfor skal Forsvarsministeriet også gå forrest i den grønne omstilling. Det vil ikke kun gavne naturen og miljøet, men vil også på sigt gøre Forsvarsministeriets område mindre afhængig af fossile brændstoffer og give større handlefrihed i militære operationer

En ny ambitiøs handleplan for forsvarets bidrag til regeringens målsætning om en reduktion af CO2 med 70 procent i 2030, er på vej.

Planen for den grønne indsats betyder blandt andet, at Forsvarsministeriet fra 2021 vil installere LED-pærer på alle søværnets fregatter og inspektionsfartøjer og fra 2022 udelukkende vil anvende LED-pærer i Forsvarsministeriets bygninger. Helt konkret vil udskiftningen til LED-pærer på de tre største fregatter medføre en besparelse på ca. 5,3 mio. kWh pr. år og en reducering på 2.650 ton pr. år svarende til de ca. 3.300 indbyggere der bor på Fanø.

Forsvarsministeriet vil fremme biodiversiteten. Naturen skal have lov at vokse vildt flere steder, landbrugsdriften skal udfases og der skal plantes mere skov på arealerne.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar