KFST om serviceattest

Ordregivere kan vælge at kræve serviceattesten som dokumentation for, at danske virksomheder ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven – også selvom der er udenlandske medlemmer af ledelsen. Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil fra den 30. januar 2017 ændre serviceattesten, der bruges i forbindelse med udbud, således at udenlandske medlemmer af ledelsen i danske virksomheder også fremgår af den.

Ændringen betyder i praksis, at virksomheder med udenlandske ledelsesmedlemmer skal indtaste fødselsdato og uploade en kopi af den udenlandske persons ID sammen med en samtykkeerklæring og en tro og love erklæring.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at ordregivere som udgangspunkt kan kræve serviceattesten som tilstrækkelig dokumentation for, at en dansk virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven.

Ordregivere er ikke forpligtet til at indhente yderligere dokumentation for udenlandske medlemmer af ledelsen. Det vil kun være i situationer, hvor der opstår tvivl, om et udenlandsk ledelsesmedlem tidligere er straffet i udlandet for udelukkelsesgrundene, at ordregiveren har pligt til effektivt at kontrollere oplysningerne og dokumentationen i ansøgningen eller tilbuddet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender i løbet af foråret en vejledning om dokumentation i forbindelse med udbud. Her vil styrelsen i detaljer gennemgå udelukkelsesgrundene i relation til udbudslovens i § 135 og § 159

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap