SYNSPUNKT: ANNULLERING AF UDBUD

Synspunkt af Anders Birkelund Nielsen | Partner, Bech-Bruun Advokatpartnerskab, bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Udbudsret i Kommunen.dk

Alt for mange udbud annulleres – Faldgruberne er mange, men det er ikke rocket science, forsikrer Partner Anders Birkelund Nielsen fra advokatvirksomheden Bech-Bruun, der i Kommunen.dk  giver tips til offentlige udbud.

Annullerede udbud koster hvert år det offentlige ufatteligt mange penge. Hvorfor annulleres så mange udbud? Og kan man gøre noget for at reducere antallet? Lad det være sagt med det samme: Gennemførelse af udbud kræver omtanke, og faldgruberne er mange. Men udbud er ikke rocket science, lyder synspunktet.

Nogle indkøb er i sagens natur meget komplekse. Men langt de fleste indkøb er ikke så komplekse, at en annullation af udbuddet automatisk bør accepteres som et sandsynligt resultat og en uundgåelig risiko. Hvis ordregiver forbereder sig tilstrækkeligt, vælger den rigtige udbudsform og i øvrigt afsætter de rigtige ressourcer til selve udbudsprocessen, bør risikoen være lille.

Mange annullationer vil i mine øjne kunne undgås, hvis flere ordregivere forbereder sig bedre og tager en dialog med nogle af de potentielle leverandører, før det sidste punktum i udbudsmaterialet er sat. Det er lovligt, og så man mere sikker på, at markedet kan imødekomme de opstillede krav til en rimelig pris. Man kan formentlig også undgå mange annullationer, hvis flere ordregivere gør det mere simpelt at afgive tilbud. For eksempel ved kun at efterspørge de oplysninger, som er helt nødvendige og som reelt betyder noget for ordregiver. Gennemtænkte tilbudsskabeloner kan lette processen.

Men jeg tror, at det, der vil have den allerstørste effekt, er, hvis endnu flere ordregivere og indkøbere griber muligheden for ”udbud med forhandling” på en hensigtsmæssig måde. Dialog om de opstillede krav og ønsker kan for alvor flytte noget, og man heller ikke tvunget til at starte helt forfra, hvis en eller flere tilbudsgivere ikke rammer skiven i første forsøg. Med indførelsen af udbudsloven blev adgangen til at anvende denne procedureform lempet væsentligt. Populært sagt kan man nu forhandle, hvis det, man køber, ikke er en ”hyldevare”. Og hvis man ved, hvordan man skal gribe det an, så behøver et forhandlet udbud ikke at være komplekst eller særligt ressourcekrævende.

Læs hele synspunktet her: https://www.kommunen.dk/artikel/alt-for-mange-udbud-annulleres?nb=1&pk_campaign=nyhedsbrev%20479&pk_source=newsletter

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar