Sæt nu skub i offentlige grønne indkøb, Minister – vol. II

En række organisationer rettede for en god måneds tid siden en appel til finansministeren i form af et åbent brev, om at fremskynde arbejdet med en national strategi for grønne offentlige indkøb. Det kan du læse om her: Sæt nu skub i offentlige grønne indkøb, Minister! – Udbudsmedia

Nu er Klimarådet ude med det samme budskab. Klimarådet efterlyser, at regeringen arbejder mere målrettet for at nedbringe klimaaftrykket fra offentlige indkøb og danskernes forbrug i udlandet.

Det offentlige har gode muligheder for at gå forrest, hvis klimaaftrykket skal nedbringes, lyder det fra Klimarådet.

De offentlige indkøb er en vigtig del af det samlede danske forbrugsaftryk. Klimarådet gentager i notatet en anbefaling om, at regeringen sætter et pejlemærke for offentlige indkøb. Klimaaftrykket fra offentlige indkøb forventes ifølge den globale afrapportering at stige fra 14,3 mio. ton CO2e i 2022 til 15,6 mio. ton CO2e i 2030. Stigningen forventes særligt at komme fra byggeri og anlæg
Grønnere offentlige indkøb kan bidrage til at normalisere klimavenlige valg på de områder, hvor de offentlige valg er synlige for borgere og virksomheder. Det gælder fx byggeri og anlæg, hvor det offentlige kan kræve, at nybyggeri opføres efter den mest ambitiøse lavemissionsklasse i bygningsreglementet. Det gælder også de offentlige køkkener.

Danmarks globale klimaaftryk er en vigtig del af den samlede klimaindsats. Vi anbefaler, at regeringen styrker indsatsen for at reducere vores klimabelastning i udlandet, siger forperson for Klimarådet Peter Møllgaard.

Pejlemærker for fx klimaaftrykket fra det private forbrug og for offentlige indkøb vil gøre det mere gennemskueligt for politikerne, hvad de egentlig sigter mod. De vil også gøre det nemmere for offentligheden at holde regeringen ansvarlig, fordi man kan se, om det går den rigtige vej, siger næstforperson i Klimarådet Niels Buus Kristensen.

Del dette med dit netværk: