OFFENTLIGT INDKØB: En ordentlig opsang!

En forbedring af den offentlige indkøbspraksis på blot 1 pct. ville betyde en merværdi på over 3 mia. kr. Man fristes til at spørge om det danske samfund har råd til ikke at optimere tilgangen til offentlige indkøb? Helt grundlægende handler det om sikre, at reglerne maksimerer konkurrencedygtigt samspil. Det danske samfund får ikke nok for pengene i forbindelse med offentlige indkøb. Brug af spilteori kan forbedre offentlig indkøbspraksis, og potentialet er stort, sådan siger Neil Gallagher, seniorøkonom i Copenhagen Economics i Finans.dk.

INDKØBERE GENBRUGER UDBUDSMATERIALE. Hvert år indkøber den danske offentlige sektor varer og tjenester af den private sektor til en værdi på cirka 370 mia. kr. Det svarer til cirka en tredjedel af de samlede offentlige udgifter. Men får det danske samfund nok for pengene? Men spillereglerne er ikke altid på linje med disse målsætninger. Erfaringerne viser, at offentlige indkøbere ofte genbruger gammelt materiale eller stoler på tommelfingerregler når de skal vælge den evalueringsmodel, der skal finde den vindende tilbudsgiver. Der bliver således ikke altid tænkt nærmere over, hvordan man maksimerer konkurrencedygtigt samspil i det enkelte udbud og i sidste ende skaber værdi for pengene. I praksis tilskynder de etablerede spilleregler ikke altid, at leverandører afgiver gode tilbud, eller at det er den rigtige leverandør der vinder.

Der er mange eksempler på uheldige udbudsresultater på grund af dårligt udbudsdesign. F.eks. findes der masser af eksempler på rammekontrakter, hvor leverandører udnytter smuthuller i evalueringskriterierne til at vinde udbuddet på baggrund af lave priser på nogle varelinjer for derefter at sælge andre varelinjer til en meget høj pris.

Der findes også eksempler på udbud, som undlader vigtige parametre i forhold til at vurdere det bedste tilbud, såsom Radio24syv-udbuddet, der ikke i tilstrækkelig grad lagde vægt på erfaring/track record. Herudover er der eksempler på, at leverandører misligholder kontrakten, fordi udbuddet blev vundet til en urealistisk lav pris. Det kan skyldes et problem med kontrakten mere end med selve udbuddet, men ikke desto mindre kan problemet potentielt løses ved en kombination af forbedring af begge.

FORSTÅELSE AF KOMMERCIEL VIRKELIGHED: Indkøbere må sætte sig i leverandørernes sted – og reglerne og konkurrencen skal opstilles på en måde, der tilskynder leverandører til at afgive konkurrencedygtige tilbud. Brugen af spilteori, dvs. forståelsen af de incitamenter som leverandører sidder med, kan forbedre indkøbspraksis og resultater for den offentlige sektor. I praksis skal offentlige indkøbere have en bedre forståelse for leverandørernes kommercielle virkelighed og sikre, at spillereglerne (dvs. evalueringsmodellen) er i overensstemmelse med målsætningerne. Indkøbere må sætte sig i leverandørernes sted – og reglerne og konkurrencen skal opstilles på en måde, der tilskynder leverandører til at afgive konkurrencedygtige tilbud.

Læs hele artiklen her: https://finans.dk/debat/ECE12564132/vi-faar-for-lidt-naar-det-offentlige-koeber-ind/?ctxref=ext

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar