Millionbøde for brud på Konkurrencelov

Møbel- og designvirksomheden GUBI, har betalt 6 millioner kroner i bøde for at bryde konkurrenceloven. Virksomheden har selv henvendt sig til myndighederne og erkendt overtrædelsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: – Forhandlere skal have mulighed for selv at sætte prisen på de varer, de sælger, så de kan konkurrere på prisen til gavn for kunderne. Det har GUBI forhindret dem i ved at diktere, hvad varerne som minimum skulle koste. Det har dog indgået som en formildende omstændighed i bødens størrelse, at GUBI selv har henvendt sig til os om lovovertrædelsen.

GUBI A/S har accepteret at betale en bøde på 6.000.000 kroner for at have overtrådt konkurrenceloven.

I bødevedtagelsen fremgår det, at: ”Overtrædelsen er sket ved, at GUBI A/S i en periode på ikke under 2½ år frem til februar 2020 i sin egenskab af juridisk person har været ansvarlig for, at ansatte i virksomheden har indgået konkurrencebegrænsende aftaler med en række forhandlere ved at stille krav om, at GUBI A/S’ vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne.”

Ved fastsættelsen af bødestørrelsen er der lagt vægt på overtrædelsens grovhed, herunder at aftalerne indeholder både vertikale og horisontale elementer, overtrædelsens varighed og GUBI’s omsætning. Som formildende omstændighed er der lagt væk på, at GUBI har dokumenteret, at virksomheden har implementeret foranstaltninger, der skal sikre, at overtrædelsen ikke sker igen. Derudover har GUBI selv henvendt sig til myndighederne og erkendt overtrædelsen samt bidraget til sagens opklaring og afgørelse.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar