Mangel på dømmekraft og ordentlighed

Kemp & Lauritzen bortviser fire medarbejdere.

– For mig handler den her sag hverken om mobiltelefoner, tablets, restaurantbesøg eller usædvanlige rabatordninger til udenforstående. Der er tale om noget langt mere alvorligt – nemlig om etik og moral og dermed i sidste ende om virksomhedens ve og vel. En lille håndfuld betroede medarbejderes mangel på ledelsesmæssig dømmekraft og ordentlighed skal ikke have lov at bringe virksomhedens omdømme i fare. På advokaternes råd skrider vi derfor både straks og også meget konsekvent ind. Sådan siger administrerende direktør Peter Kaas Hammer fra Kemp & Lauritzen (foto).

Anledningen er ledelsesmæssige svigt i kombination med brud på virksomhedens interne retningslinjer, der netop har fået direktionen i Kemp & Lauritzen til at bortvise fire medarbejdere. Siden begyndelsen af maj har i alt fem ansatte været suspenderet i sag om indkøb af IT-udstyr. Udstyret blev, under dækbetegnelser, viderefaktureret til medarbejdere i Bygningsstyrelsen.

– En bortvisning er i sig selv en meget alvorlig sanktion, som alle i virksomheden naturligvis er berørte af. Men når man udsættes for tillidsbrud i form af en række betydelige ledelsessvigt i kombination med væsentlige brud på vores interne retningslinjer, har vi i direktionen ikke haft et reelt valg. Ansættelsesforholdet med de bortviste kunne ganske enkelt ikke fortsætte, siger Peter Kaas Hammer.

De seneste ugers eksterne undersøgelser har afdækket, at flere af de nu bortviste ikke i alle tilfælde har overholdt virksomhedens regler om repræsentation. Endelig er der fundet nogle få eksempler på, at ansatte i Bygningsstyrelsen har kunnet handle privat hos Kemp & Lauritzen på medarbejderlignende vilkår.

Advokatfirmaet Kromann Reumert og revisionsfirmaet Deloitte har nu afsluttet deres undersøgelser af de uregelmæssigheder, som Kemp & Lauritzens egne kontrolsystemer i midten af april opfangede om indkøb og levering af IT-udstyr til flere medarbejdere i Bygningsstyrelsen. Der er hovedsageligt tale om mobiltelefoner, tablets, covers o.l.

Advokat- og revisorundersøgelser har afdækket, at nogle af de involverede medarbejdere i flere tilfælde har brugt penge på restaurantbesøg, der ligger over det niveau, Kemp & Lauritzen accepterer. Det samlede beløb er opgjort til i alt cirka 270.000 kroner, hvoraf størstedelen – cirka 186.000 kroner – vedrører mobiltelefoner og tablets.

Hovedparten af udgifterne til restaurantbesøg vedrører ikke Bygningsstyrelsen, men et andet og nu ophørt kontraktforhold, hvor en og samme kontaktperson blev bespist og beværtet på ekstravagant vis i alt syv gange. Disse ligger alle to, tre eller fire år tilbage i tiden. Der er ikke fundet lignende eksempler andre steder i virksomheden.

Konklusionen på advokaternes og revisorernes undersøgelse er klar og umisforståelig, og virksomhedens direktion har derfor valgt at følge advokaternes anbefaling om straks at bortvise fire af de fem suspenderede medarbejdere. Den femte medarbejder har genoptaget sit arbejde.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar