Annullerede udbud koster

Vi er bekymrede over den stigende tendens til hjemtagninger af opgaver i det offentlige, som ofte sker på et ganske tvivlsomt og uigennemsigtigt grundlag.
Udbudsloven fremmer desværre denne praksis, da der ikke er udtrykkelige regler om ordregivers adgang til at annullere udbud. Derfor bør retsstillingen i stedet vendes om, så det er ordregiverens opgave at forklare, hvorfor annulleringen hviler på et sagligt grundlag. Det vil være fair og rimeligt, både over for leverandørerne og skatteborgerne, lyder meldingen fra Morten Jung, Markedschef i Dansk Erhverv.

Udbud skal ikke være en dyr forretning for leverandørerne. At deltage i et udbud kan hurtigt blive en dyr forretning for private leverandører. Det skyldes ikke mindst et stort antal annullationer på baggrund af fejl i udbudsprocessen. Dermed skal hele forløbet genstartes, og der skal udarbejdes nye tilbud, hvilket er både tidskrævende og omkostningstungt for leverandørerne. Samtidig oplever private leverandører også stigende udfordringer med at skulle smide alt, hvad de har i hænderne, for at leve op til urealistiske tilbudsfrister i det offentlige.

Fænomenet fandt igen sted kort inden sommerferien, hvor det offentlige sendte 227 opgaver i udbud med ansøgningsfrist i uge 33, hvor mange virksomheder ikke var tilbage på fuldt blus. Det er ikke acceptabelt, at det offentlige starter et udbud som dug fra solen med en kort tidsfrist og samtidig forventer, at det private kan præsentere et gennemarbejdet og kvalitetsfuldt tilbud. Derfor skal markedsdialog have en større plads i udbudsloven og indtænkes som et fast element i forbindelse med offentlige udbud.

For leverandørerne vil det sikre en smidig proces og skabe klarhed over, hvad ordregiver efterspørger deres input til, og hvordan de skal tilrettelægge deres arbejde med tilbuddet, så ordregiver sikres gode og gennemarbejdede tilbud. En win-win for begge parter.

Det offentlige køber årligt ind for 380 milliarder kroner, hvilket svarer til godt 17 procent af Danmarks BNP, og den offentlige indkøbsmuskel spiller dermed en afgørende rolle i udmøntningen af de politiske målsætninger for Danmark og det danske samfund. Skal vi løse klimaudfordringerne og nå 70 procent-målsætningen, er der for behov for grønne indkøb. Skal vi styrke innovationen, er der behov for innovative udbud. Indkøbene gør med andre ord den offentlige sektor til retningssættende for udviklingen af Danmark. Det skriver Af Morten Jung, Markedschef i Dansk Erhverv i Synspunkt/debatoplæg.

Læs hele synspunktet her: https://www.altinget.dk/artikel/martin-lidegaard-danmark-har-ikke-brug-for-en-socialdemokratisk-udenrigspolitik?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=forsiden-tirsdag-middag-061020&utm_campaign=altingetdk%20Altinget.dk&utm_medium%09=e-mail&utm_source=nyhedsbrev

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar