Ambitiøst renseanlæg på rette kurs

Konsortiet bag det nye Assens Renseanlæg – Jakobsen & Blindkilde og EnviDan bistået af arkitekterne Cubo Arkitekter A/S og bl.a. Picca Automation, Bravida samt Holsted Smede og Maskinværksted, melder om en planmæssig god udvikling. Projektets af entreprisechef, Jens Albrechtsen kalder det, det største og mest ambitiøse renseanlæg, der er udbudt i Danmark i nyere tid. Anlægget er state-of-the-art indenfor håndtering og behandling af spildevand, og når anlægget bliver idriftsat i 2022 kommer det derfor til at demonstrere, hvad vi er i stand til indenfor teknologi, miljø og energi, når de bedste løsninger vælges

VELFUNGERENDE SAMARBEJDE. Samarbejdet med Assens Rensning og bygherrerådgiver COWI er konstruktivt og bærer præg af, at løsninger gennem hele projektforløbet er tilpasset ønsker og optimeres i detaljer, lyder meldingen

Det nye super-renseanlæg erstatter otte mindre renseanlæg. Det kæmpestore vestfynske projekt har et budget på 250 mio. kr., og selvom det er en stor investering for forsyningen, giver det økonomisk og klimamæssigt mening at bygge et nyt stort renseanlæg. Det skyldes, at der er stordriftsfordele og at det nye super-renseanlæg mindsker CO2-aftrykket fra spildevandshåndtering. Det nye renseanlæg er derfor miljøvenligt og energieffektivt.

KAPACITET. Anlægget får en kapacitet på 100.000 PE med mulighed for på sigt at udvide til 150.000 PE. Det er ikke kun teknologien, der vækker begejstring ved bestyrelsesformand i Assens Forsyning A/S, Poul Erik Kristiansen: – Foruden en absolut moderne, miljøvenlig og energieffektiv teknologi, spiller projektets arkitektur godt sammen, ikke bare med det nyopførte vandværk og den planlagte administrationsbygning og værksteds- og lagerbygning, men også med landskabet og den flotte natur i og omkring Forsyningsparken. Det glæder vi os meget over. Vi glæder os også over at samarbejde med et hold af absolut erfarne anlægs- og spildevandseksperter.

Del dette med dit netværk: