Dele af Odsherred Forsyning fortsætter …

I marts 2024 blev konstateret alvorlige økonomiske udfordringer i datterselskabet Odsherred Varme A/S’s projekt med at konvertere ca. 2.500 ejendomme i det sydlige Odsherred fra naturgas til fjernvarme. Siden da, har ejerne arbejdet intensivt på at fastlægge omfanget af de økonomiske udfordringer og konsekvenserne af disse.

Efter dialog med eksterne rådgivere – og hvad Odsherred Kommune betegner som ” centrale embedsmænd i Danmark og i EU” peger den kommunale forvaltning på, at de økonomiske konsekvenser i Odsherred Varme A/S ikke skal stå i vejen for den videre drift af de resterende selskaber i koncernen.

Det betyder, at vandselskaberne Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S samt tømningsselskabet Odsherred Tømning A/S for nuværende vurderes at være uden for risiko og kan fortsætte driften upåvirket. Kommunen har haft tilbageholdt finansiering til en række projekter, men vurderer nu, at investering i vand- og tømningsselskaberne kan gennemføres.

Nu fokuseres på varmen. Da Odsherred Varme A/S er en del af koncernen Odsherred Forsyning A/S har der været usikkerhed om, hvorvidt de økonomiske udfordringer i Odsherred Varme A/S kunne få konsekvenser for resten af koncernen. Med den foreløbige afklaring af den økonomiske situation omkring vand- og tømningsselskaberne rettes alt fokus nu på situationen omkring Odsherred Varme A/S.

Del dette med dit netværk: