Dansk energitilgang er vejen frem …

Helt generelt handler fremtiden for det danske energisystem om at bygge på nogle kendte teknologier, men også inddrage nogle nye, delvis kendte teknologier, som eksempelvis geotermi og brintlagre, og endelig udvikle nogle helt nye, som eksempelvis e-roads, altså elektriske veje til ikke mindst den tunge transport, foruden Power-to-X, CCS og pyrolyse.

Artikel af: Anders Kampmann, Magasinet Decentral Energi, Foto Michael Vienø

Landstingssalen på Christiansborg udgjorde rammen, da Foreningen Decentral Energi, UdbudsMedia.dk og en bred kreds af energiorganisationet i starten af oktober afviklede den traditionsrige Energipolitiske Åbningsdebat, og det højloftede lokale var på mange måder passende for arrangementet. Det var de store emner om mulighederne og udfordringerne omkring fremtidens danske energisystem, der var på dagsordenen, og hvor deltagerkredsen tegnede en stribe af branchens topfolk fik selskab af politikere, lobbyister, investorer og mange andre.

Danmark kan være klimaneutral allerede i 2045, vel at mærke uden at medregne lagring af CO2. Sådan lagde professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen fra land, med det første indlæg, men det vil kræve negative udledninger visse steder. Og så skal der mere gang i landvind, solceller og Power-to-X, understreger han.

Med udgangspunkt i den på det tidspunkt aktuelle situation i Storbritannien, hvor en decideret energikrise med tomme benzinstandere har skabt kaotiske tilstande, adresserede han vigtigheden af, at vi gennemfører den grønne omstilling med forsyningssikkerheden for øje. Her er den danske tilgang, med solid udbygning af vedvarende energi og et bredt favnende fjernvarmenet, vejen frem.

– Forestil jer, at vi havde store mængder kul og olie i vores el- og varmesektor i øjeblikket, suppleret med noget gas – det er alle de brændsler, der er sårbare nu, ikke kun i Europa, det rammer også USA og Asien, og det vil måske også få nogle konsekvenser, der rækker ud over energisektoren og ind i den generelle økonomiske udvikling, sagde Brian Vad Mathiesen.

På den baggrund er det, ifølge Brian Vad Mathiesen, afgørende, at omstillingen er både omkostnings- og energieffektiv, og at vi inddrager borgerne, så de har tillid til den infrastruktur, der bliver rullet ud. Det handler blandt andet om, at vi trækker på alle de teknologier, vi har til rådighed. Det gælder både vind, sol, geotermi, biomasse, varmepumper og overskudsvarme fra industrien samt Power-to-X.

Læs hele artiklen her: https://www.decentralenergi.dk/magasiner/

 

Del dette med dit netværk: