Region Syd økonomitjek

Sådan lyder kommentarerne efter en omfattende gennemgang af bilag omkring indtægtsdækket virksomhed på de syddanske sygehuse, som regionens centrale økonomistab har haft ansvaret for.

Det er Region Syddanmarks centrale økonomistab, der har udarbejdet en rapport på baggrund af en omfattende bilagskontrol vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Der er også enkelte eksempler på udgifter til overnatninger og rejser samt en middag i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed, som umiddelbart har været for dyre.

Kvaliteten af de administrative kontroller er væsentligt forbedret i løbet af den undersøgte periode. regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger om rapporten: – Jeg hæfter mig ved, at der ikke er fundet eksempler på misbrug eller besvigelse. Langt størstedelen af vores medarbejdere har ikke problemer med forbrug og bilag. Og så er jeg tilfreds med, at undersøgelsen viser, at der allerede er strammet betydeligt op om en mere omhyggelig håndtering af bilag. Undersøgelsen vedrører bilag fra perioden 2012-2014, og vi tog allerede tidligere i år – efter en tilsvarende rapport på forskningsområdet – initiativ til en lang række opstramninger, som siden er gennemført.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar