Mere tryk på – tak

Mads Helleberg Dorff, branchedirektør i DI Vand: Eksporttallene for 2020 er netop offentliggjort af Miljøstyrelsen. De er hentet hos Eurostat og bliver ofte justeret efterfølgende. – Det er åbenlyst, at eksporten ikke stiger så hurtigt, som vi ønsker. Derfor også kæmpe ros til miljøministeren, udenrigsministeren og erhvervsministeren for at have lyttet til branchen. Vi har nu fået en eksportstrategi, der sætter et mål for, at vi skal eksportere for 40 milliarder om otte-ni år. Det er stærkt, men der skal meget mere fart på i de kommende år, hvis vi skal nå det mål – og eksportstrategien er langt fra tilstrækkelig, siger Mads Helleberg Dorff, branchedirektør i DI Vand. Siden 2015 er eksporten af vandteknologi og service steget med 11,26 procent. Hvis den stigningstakt holder, havner vi langt under eksportmålet på 40 milliarder kroner i 2030. Desuden er antallet af nye vandpatenter stagneret.

-Derfor bør regeringen tage initiativ til en vækstplan, der samler og styrker vandområdet. Planen skal fremme innovation og skabe en sammenhæng mellem forskning & udvikling, regulering, digitalisering, udviklingspolitik og eksport. På den måde kan vi fastholde Danmark som et globalt fyrtårn på vandområdet, siger Mads Helleberg Dorff. Danmark har en global førerposition inden for vandteknologi. Vi producerer pumper, styringsinstrumenter og effektive rensningsanlæg, som kan være med til at løse de store udfordringer, som man står over for mange steder i verden.

I takt med klimaforandringerne bliver det sværere at sikre rent drikkevand i tilstrækkelige mængder til mennesker, landbrug og virksomheder. Det gælder i både velstillede lande og udviklingslande. Det er en stadig større opgave at skaffe vand i perioder med tørke og sikre sig mod oversvømmelser. Og opgaven med at rense spildevand, så man undgår forurening, vokser fra dag til dag. -Det er paradoksalt, at vi ikke ser en større stigning i eksporten af vandteknologi, når hele verden står over for stigende udfordringer på vandområdet. Derfor er der brug for et grundigt eftersyn af hele branchen, som sikrer, at myndigheder og virksomheder arbejder i samme retning, siger Mads Helleberg Dorff.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar