DE: Globalt blik – positivt nybrud

Det klimapolitiske nybrud er et globalt blik på klimabelastningen tegner godt for klimaet, og det gør det endnu mere relevant for danske virksomheder og deres kunder. Ja, det er et afgørende element i at udnytte potentialet i den grønne omstilling og få alle danskerne med. Sådan skriver Ulrich Bang, Klima- og energipolitisk chef i Dansk Erhverv.

Klimabelastningen fra vores danske forbrug overgår langt de udledninger, som kommer fra industri, landbrug og transport i Danmark. Det skyldes, at en stor del af vores forbrug er baseret på import, og at en del af udledningerne slet ikke tælles med – for eksempel international luftfart og skibsfart.Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, så skal vi også se på vores forbrug. Vi skal med andre ord handle ægte grønt.

Læs hele synspunktet her: https://www.altinget.dk/energi/artikel/dansk-erhverv-strategi-for-offentlige-indkoeb-er-et-klimapolitiske-nybrud

Del dette med dit netværk: