Workshop om Cirkulær Infrastruktur og Økonomi

Fredag d. 22. marts inviterer Trace til workshop om cirkulær infrastruktur i tekstil- og plastindustrien på SDU i Odense.

Både tekstil- og plastindustrien står over for en bred vifte af udfordringer i forhold til at blive mere cirkulære, lige fra udvikling af materialer til sortering, genbrug og/eller genanvendelse. Omstillingen til en cirkulær økonomi er en af vor tids vigtigste samfundsopgaver, og derfor inviterer Trace virksomheder inden for industrierne til innovationsworkshop om etablering af projekter i samspil med offentlige organisationer og Danmarks førende vidensinstitutioner.

Partnerskabet Trace åbner i begyndelsen af marts en pulje på cirka 40 mio. kr., der kan søges til projekter, der fremmer den cirkulære omstilling inden for plast- og tekstilindustrien. Med midler fra NextGenerationEU/Innovationsfonden skal der igangsættes projekter med fokus på infrastruktur, der understøtter eller skaber mere cirkulære løsninger. Det kan være løsninger inden for alt fra værdikæder, logistik, digitale platforme, data, borgerengagement og kommunikation eller helt nye og innovative ideer.

På workshoppen vil du få mulighed for at engagere dig i tværfaglige projektgrupper med de kompetencer, der er nødvendige for at implementere dit projekt og skabe både output og impact.

Workshoppen vil foregå på engelsk og finder sted på Syddansk Universitet i Odense.
Tilmelding sker via følgende link (på engelsk):
https://trace.dk/news-events/join-project-workshop-in-trace/

Del dette med dit netværk: