Stjernholm – små bobler, store besparelser

Leverandør af små bobler til BlueKolding. Stjernholm A/S som leverandør af et bundbeluftnings-anlæg til BlueKoldings centralrenseanlæg.

BlueKolding har hidtil brugt ca. 1,6 mio. kWh om året på at piske ilt ind i vandet, så bakterier har de nødvendige vilkår til den organiske rensning af spildevandet. På bunden af renseanlæggets bassiner ligger der nu i stedet store måtter, der gennem tusindvis af små huller puster ilt ind i vandet. Måtterne er langt mere effektive end de gammeldags ”piskeris”, og så bruger de langt mindre strøm.

De 1,6 mio. kWh om året bliver fremover reduceret til 900.000. Vi kommer til at spare i alt 25 % på centralrenseanlæggets energiforbrug, og det svarer til 8 % af BlueKolding samlede forbrug, siger Per Holm og fortsætter: – Både selve løsningen og måden at håndtere udbudsprocessen på er et naturligt led i vores strategi om at udvikle BlueKolding fra et traditionelt driftselskab og en gammeldags forsyningsvirksomhed til et moderne miljø-, energi- og klimaselskab til gavn for vores kunder og for de kommende generationer. Navnet BlueKolding udspringer af tankerne bag The Blue Economy, som handler om at hæve ambitionsniveauet i forhold til den grønne tankegang. Hvis vi skal sikre kloden og give den ordentligt videre til væres børn og børnebørn, er det ikke længere nok at gøre mindre skade, end vi som mennesker har gjort hidtil. Vi er nødt til i stedet at tænke i, at vi skal gøre mere gavn.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap