Landsret stadfæster konkurrencebøde

Østre Landsret har stadfæstet Retten i Roskildes dom og dømt Sydkystens Automatik til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med en konkurrent i strid med konkurrenceloven.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger: – Landsrettens dom understreger, at det er alvorligt, når virksomheder deler markedet mellem sig. Markedsdeling sætter konkurrencen ud af kraft, og kan føre til højere priser og lavere kvalitet, end der ellers ville have været.

Virksomheden Sydkystens Automatik P/S og konkurrenten Findan El-anlæg A/S har i perioden fra november 2016 til februar 2017 har haft en aftale om at holde sig fra hinandens kunder.  Østre Landsret har dømt Sydkysten Automatik til at betale en bøde på 400.000 kroner, og en ledende medarbejder fra virksomheden har fået en bøde på 100.000 kroner. Dermed har Østre Landsret stadfæstet dommen, der blev afsagt af Retten i Roskilde i december 2020. Østre Landsret skriver i sin begrundelse:

Efter aftalens ordlyd forpligtede Sydkystens Automatik P/S sig til at afholde sig fra at udføre arbejde eller påtage sig opgaver for Super Køl A/S, og Findan El-Anlæg A/S forpligtede sig til at afholde sig fra at udføre arbejde eller påtage sig opgaver for Knudsen Køling A/S. Aftalen regulerede ikke i øvrigt parternes samarbejde. I den ovenfor beskrevne markedsmæssige sammenhæng, hvor der var to hovedleverandører og to underleverandører, tiltræder landsretten, at aftalen har haft til formål at opdele markedet og derved i hvert fald potentielt at begrænse konkurrencen.

Det tiltrædes endvidere, at det må have stået [den ledende medarbejder fra Sydkystens Automatik] klart, at der var tale om en aftale, som opdelte markedet og derved potentielt begrænsede konkurrencen.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte i januar 2018 sagen til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Landsretten har behandlet sagen efter Sydkystens Automatik ankede dommen fra Retten i Roskilde. Sagen mod Findan El-anlæg er endnu ikke afsluttet.

Del dette med dit netværk: