Digitale udbud er fremtiden

Det er Kammeradvokaten, der nu stiller et komplet digitalt udbudssystem til rådighed for alle ordregivende myndigheder – uanset om Kammeradvokaten rådgiver dem om udbud eller ej.

Kammeradvokaten lancerer det elektroniske udbudssystem ”Digitale Udbud”. Det vil kunne bidrage til at forenkle myndighedernes indkøbsprocedurer væsentligt. Systemet kan bruges af alle ordregivende myndigheder.Fremover skal alle offentlige udbud omfattet af EU’s udbudsregler foregå digitalt. Det betyder, at alle ordregivende myndigheder skal have et IT-system, der kan understøtte deres udbudsprocesser. Kravet gælder allerede for indkøbscentralerne, men senest fra oktober 2018 vil det gælde for alle ordregivende myndigheder. For mange myndigheder er dette en stor omvæltning i deres måde at håndtere udbud på.

Dermed kan ordregivere undgå selv at skulle investere tid og ressourcer i at indkøbe deres eget digitale udbudssystem for at leve op til udbudslovens krav. ”Digitale Udbud” er klar til brug og kræver ingen opsætning eller forudgående uddannelse. Systemet indeholder tjeklister og alle nødvendige paradigmer, så ordregiver kan koncentrere sig om indkøbet. Kammeradvokatens udbudssystem vil desuden på sigt tilbyde, at ordregivere kan dele udbudsmateriale med hinanden, så der kan opnås yderligere besparelser og effektiviseringer.

”Digitale udbud” demonstreres på et morgenmøde den 12. oktober kl. 9-11.30 – se nærmere her: http://kammeradvokaten.dk/arrangementer/2016/10/espd-digitale-udbud-og-kontraktstyring/.

 

Del dette med dit netværk: