SKAT: “Restancer på to ben”

Regeringens handlingsplan “SKAT ud af krisen”, som handler om håndtering af restancer til det offentlige er netop opdateret for Folketingets skatteudvalg.

Den lyder i korthed, at første skridt på vejen til skabelsen af et nyt automatiseret inddrivelsessystem. Skatteministeriet har sendt et midlertidigt inddrivelsessystem i udbud. Et større oprydningsarbejde er i gang. Her afdækkes sagsomfang og fejltyper. Mens de automatiske inddrivelsesskridt er sat i bero, foretages alle inddrivelsesskridt indtil videre manuelt efter et grundigt analysearbejde af, at det sker på lovlig vis.

De samlede restancer til det offentlige er opgjort til en nominel værdi på 78,1 mia. kroner ved udgangen af september 2015. Det er dog langt fra det beløb, som reelt kan inddrives, idet der eksempelvis ikke har været muligt at tage højde for, at nogle af gældsposterne ikke kan inddrives, f.eks. fordi skyldneren har en meget lav indkomst.  – Inddrivelsen af offentlige restancer foregår på to ben. Vi arbejder på at skabe et nyt solidt system, der kan inddrive skyldneres restancer til det offentlige. Sideløbende pågår et omfattende arbejde med manuel inddrivelse, hvor vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at restancerne ikke stiger yderligere. Når det er sagt, må vi erkende, at vi over en længere periode vil se, at restancerne stiger, indtil vi har et nyt og solidt system, siger inddrivelsesdirektør i SKAT, Jørgen Rasmussen.

Del dette med dit netværk: