Hvad nu, når vinden ikke blæser?

I takt med, at der kommer flere vindmøller og solceller, falder også behovet for at få strøm fra de decentrale værker, og de bliver derfor afviklet. Det skal dog afpasses hinanden, da kraftværkerne har en vigtig funktion i at sikre elforsyningen, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, samt levere værdifuld stabilisering af elnettet.

Ifølge en medlemsanalyse fra Dansk Fjernvarme går afviklingen dog hurtigere end antaget hos Energistyrelsen, og det kan have, vurderer brancheorganisationen, betydning for elforsyningssikkerheden i 2030. – Det er kritisk, at den danske regulerbare elkapacitet falder drastisk de kommende år, hvor der er fuld fokus på at udbygge mere vind og solenergi. Det kan potentielt gå ud over vores elforsyningssikkerhed, fordi der ikke vil være elproduktion nok til at varetage den øgede elektrificering fra blandt andet varmepumper og elbiler i tilfælde af “dunkelflaute” – altså når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, fortæller Henrik Rønne Thomsen, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

I efteråret 2022 kunne Dansk Fjernvarme præsentere en analyse lavet af Energy Modelling Lab, der viste, at de danske regulerbare kraftværker afvikles hurtigere frem mod 2040 end Energistyrelsen antager, blandt andet fordi der ikke er økonomiske incitamenter i at holde værkerne ved lige. Den nye medlemsundersøgelse bekræfter disse konklusioner på lang sigt, men accelerer yderligere afviklingen på kort sigt. Det vurderes, at elkapaciteten blandt de decentrale værker allerede i 2030 er 40 % af den nuværende decentrale regulerbare kapacitet. Frem mod 2040 falder kapaciteten med ca. 80 % sammenlignet med 2022, svarende til ca. 766 MW fra 996 MW til 230 MW. – Den overvejende årsag til, at værkerne lukker er økonomi. Det er for dyrt at holde værkerne i drift mod en beskeden pris for at stå til rådighed. Det betyder, at flere selskaber vælger at lukke anlægget frem for at vedligeholde og drive det videre. Af den grund opfordrer vi til, at der tages politisk stilling til behovet for den regulerbare elproduktion og komme med konkrete initiativer, der sikrer den regulerbare elkapacitet i elforsyningen, siger Henrik Rønne Thomsen.

Kilde: Dansk Fjernvarme

Del dette med dit netværk: