Effektive forsyninger – måske

Usædvanlig udmelding fra Forsyningstilsynet: Tidsindstillet effektiviserings analyse? Måske vil Forsyningstilsynet vurdere potentialet for effektivisering i fjernvarme- og eldistributionssektoren. Det skriver Forsyningstilsynet i ny pressemeddelelse, hvor det anføres, at analysen dog indstilles, hvis det på baggrund af den tilgængelige data og inden for tidsrammen viser sig ikke at være muligt at sikre et mere solidt skøn over effektiviseringspotentialerne, end hvad tdligere analyser er kommet frem til.

Selve pressemeddelelsens hovedindhold er dog rimeligt klart: Forsyningstilsynet har besluttet at igangsætte en analyse af effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren og el-distributionssektoren. Det sker efter anmodning fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, lyder meldingen.

Analysen kommer til at indeholde et skøn over det samlede effektiviseringspotentiale, samt et skøn over hvor stor en andel der forventes indfriet med gældende regulering frem mod 2030. Forsyningstilsynet vil samtidig komme med eventuelle forslag til regulatoriske tiltag, der kan bidrage til at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne omstilling. Analysen forventes at være klar til ministeren senest den 31. marts 2020.

– Analysen af effektiviseringspotentialet udgør en vigtig brik ved vurderingen af det økonomiske råderum i energisektoren, bl.a. i relation til den grønne omstilling og forsyningssikkerheden, samt behovet for at sikre de lavest mulige forbrugerpriser. Den er samtidig vigtig i forbindelse med vores løbende vurderinger af, om den økonomiske regulering er afstemt til de aktuelle behov, eller om der er grundlag for tilpasninger,” siger direktør for Forsyningstilsynet Carsten Smidt.

Selvom analysen som det anføres ovenfor i forklaringen endda kaldes ”en vigtig brik ….”, så er det usikkert om analysen bliver aktuel eller ej. Det vil afhænge ”af den tilgængelige data og inden for tidsrammen viser sig ikke at være muligt at sikre et mere solidt skøn over effektiviseringspotentialerne, end hvad tidligere analyser er kommet frem til”, slutter meddelelsen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar