Grøn, billig og sikker energi til hele Danmark

Grøn, billig og sikker energi til hele Danmark
Christiansborg, København, torsdag 2. marts 2023

DET HANDLER OM uafhængighed af dyre fossile brændsler. Fristen for kortlægning og information om fremtidig varmekilde er udløbet.

BAGGRUND, KRAV OM KLAR BESKED: En 5-års plan med indbygget kommunal forpligtelse om inden udgangen af 2022 at give klar besked om aktuelle og fremtidige varmeforsyningsmuligheder og om kendte planer for udrulning af fjernvarme og alternative opvarmnings[1]former til gas- og oliefyr – og en følgebeslutning om inden 2028 at have udrullet planen i hele Danmark.

UNDER HOVEDOVERSKRIFTEN: Uret tikker: ’Kan hastigheden i den grønne energiomstilling øges?’ sætter konferencedagen skarpt fokus på planens fremdrift og reelle alternativer til årelange/manglende udsigter til kollektiv varmeforsyning til grøn energi og fjernvarme.

Borgmestre, forskere, brancher med flere peger på forudsætninger og snubletråde – den fælles konklusion er: Det haster.

DET KLARE MÅL: Planen er at omstille til bæredygtig grøn energi, der er til at betale, markant hurtigere end den sker i dag. Afhængigheden af fossile brændsler skal have en snarlig udløbsdato. Det handler om sikker, bæredygtig energi, der er til at betale! De høje grønne ambitioner sætter fokus på implementering og anvisning af infrastrukturløsninger. En ny national energikrisestab, skal sikre udfasning af naturgas mest muligt, fjeren barrierer og sætte fart på at opføre solceller og vindmøller – og sikre udbygning af elnettet, og et elnet, der kan følge med! Opgaven er defineret – hvordan når vi dertil?

Program og tilmelding: Program-til-konferencen_Energi-og-klimakrise_2-marts.pdf (decentralenergi.dk)

 – og hold dig orienteret om programmet her: Forside – Foreningen Decentral Energi

Del dette med dit netværk: