Undgå “hovsa”

Specialiseret ingeniørfaglig rådgivning tidligt i planlægningsfasen af større anlægstekniske opgaver er en effektiv vej til at løsninger, lyder rådet fra  den rådgivende ingeniørvirksomhed A1 Consult.

Midtjyske A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der leverer solid specialiseret ingeniørfaglig rådgivning af højeste kvalitet ved marine- og anlægstekniske projekter.

Rådgivningen foregår i forbindelse med kompliceret projektarbejde eller projektforløb, der er kørt fast eller løbet af sporet. Men i stigende grad rådgiver A1 Consult også i den indledende fase af byggeprojekterne, og det fører alt andet lige til en højere kvalitet og en langt sundere anlægsøkonomi for bygherren, vurderer Ulrik M. Jørgensen, indehaver af A1 Consult. – Jo tidligere vi bliver inddraget som specialiserede ingeniørfaglige rådgivere, jo mere sparer bygherren typisk i økonomi og resurser, ligesom hovsaløsninger undgås. Og det er et stigende antal havne og kommuner begyndt at erkende,” siger Ulrik M. Jørgensen og nævner som eksempel, at A1 Consult netop har ydet bistand i forbindelse med et klimasikringsprojekt i Lemvig Havn og By: ”Her har vi deltaget som Lemvig Kommune og Realdanias fagdommer i projektets konkurrenceforløb. Med den brede viden og årelange erfaring vi har med byggerier i og på de danske havne, er vi projektets garanti for, at der sker en afdækning af alle tekniske grænseflader indenfor den opstillede budgetramme.

A1 Consult sikrer dermed som bygherrens totalrådgiver ’value for money’ i alle projektets faser. Den brede erfaring, når det handler om design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, marineanlæg, vejanlæg og fundering af vindmøller, gør A1 Consult i stand til præcist at vurdere nye løsninger og dermed at rådgive omkring afgørende beslutninger.

Del dette med dit netværk: