Energisystem med effektive kraftvarmeværker

De seneste års udvikling har vist, at forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at Europa på nogle områder er blevet for afhængig af omverdenen og af enkeltlande.   Derfor har Styrelsen for forsyningssikkerhed netop lanceret en strategi, hvor de præsenterer en række tiltag indenfor fire strategiske pejlemærker, der skal ruste os mod kommende udfordringer.

Baggrunden for den nye strategi er blandt andet, at vi i Danmark de seneste år været berørt af en række større, komplekse kriser, der har medført alvorlige konsekvenser for det danske samfund. Det samlede risikobillede har ændret sig markant og er i stigende grad kendetegnet af kompleksitet og uforudsigelighed.

Produktion, transport og lagring af energi, el, gas og varme er et af de væsentlige fokusområder i den nye strategi. Det glæder Dansk Fjernvarme. Her hæfter sig ved, at strategien ikke kan stå alene, men bør følges op ved konkrete handlinger. – Hvis der er kommet noget som helst positivt ud af de seneste års kriser, så er det, at vi er blevet markant mere bevidste om og bedre til at handle på kriserne. I energisektoren har vi gennem nu snart en årrække haft et tæt samarbejde for netop at sikre, at danskere, industri, offentlige myndigheder og så videre har stabil adgang til el og varme, siger Thorbjørn Nejsum, afdelingsleder for Energisystem og Produktion. Thorbjørn Nejsum fortsætter: 

– Helt afgørende i indsatsen er, at vi har effektive kraftvarmeværker, der kan levere el og varme, når vind- og solenergien svigter. Derfor ser vi også frem til det fortsatte arbejde med at sikre den høje forsyningssikkerhed og til drøftelserne om, hvordan vi sikrer, at kraftvarmeværkerne fortsat kan bidrage til at indfri den nye strategi og til at holde hånden under samfundet, når og hvis den næste krise sætter ind.

Del dette med dit netværk: