Indkøb: Pris & effekt

Beslutningstagere i hele Europa står over for samme udfordringer, men de håndteres forskelligt. Den fælles tendens er, at man går fra at udøve priskontrol via referencepriser til nu at begynde at bruge værdibaseret prissætning. Det vil sige, at man kræver dokumentation for, at prisen på sygehusmedicin afspejler produktets effekt.

Udviklingen i markedet for sygehusmedicin stiller også danske beslutningstagere og sundhedsadministrationer over for nye udfordringer i forhold til at sikre befolkningen lige adgang til et tidssvarende behandlingsudbud af høj kvalitet. For at lære af erfaringer fra lande i lignende situation gav Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet KORA opdraget at sammenligne reguleringen af sygehusmedicin i seks europæiske lande.

Overordnet set er der overensstemmelse mellem den måde, sundhedsvæsnerne er organiseret på, og den måde beslutninger om at finansiere brugen af nye lægemidler træffes på – men … læs videre her: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i12987/Regulering-af-sygehusmedicin-med-udgangspunkt-i-omkostning-og-effekt?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+25%2F16

Del dette med dit netværk: