Forsvaret og ISS går hver til sit

Facility-Management giganten ISS vandt i 2017 et milliardudbud på at stå for vedligehold og kantinedrift i det danske Forsvar. Milliardkontrakten skulle løbe i seks år, men udviklede sig kaotisk og resulterede i økonomiske tab og tillige en betydelig kritik af både rengøring og kvalitet. Klagerne kom hurtigt fra de danske “Jensèr” – og også fra forsvarets officerer og civilansatte. Det haltede med ordentlig rengøring, og kantinerne serverede både for lidt og for dårlig mad – og det på de helt forkerte tidspunkter, lød kritikken. “Jensèrne” havde svært ved ernæringsmæssigt at holde topformen. Klagemængden var massiv: Allerede i 2019 var klagetallet over ISS tusindtalligt.

Nu går Forsvaret og ISS hver til sit. ISS betaler omkring 100 millioner kroner i kompensation, og Forsvarsministeriets kontrakt med ISS ophører.

Forsvarsministeriet og ISS er i dag blevet enige om at ophæve den nuværende partnerskabskontrakt mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS om levering af Facility Management–ydelser. Kontrakten ophører i 2022. Aftalen betyder, at kantine- og rengøringsområdet hjemtages 1. april 2022, hvorefter opgaverne varetages af FES i 2022 og 2023 og sendes i udbud igen i 2024, fortæller Forsvaret.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger: – Forsvarsministeriet har ikke fået et tilfredsstillende serviceniveau siden indgåelsen af den store aftale med ISS. Det har haft stor betydning for de tusindvis af ansatte og frivillige, der hver dag yder en vigtig indsats for danskernes tryghed og sikkerhed. Med ophøret af kontrakten står vi selvsagt overfor en ny opgave med at finde en bedre løsning. Det stiller store krav til Forsvarsministeriet og de ansatte. Men målet er klart. Vi skal have en bedre løsning i fremtiden.

Partnerskabsaftalen mellem FES og ISS trådte i kraft den 1. februar 2018 med en planlagt ophørsdato den 31. januar 2024. Facility Management-aftalen med ISS afløste to aftaler for henholdsvis Østdanmark (Forenede Service) og Vestdanmark (ISS) samt en landsdækkende aftale for vedligehold af tekniske basisinstallationer (Kemp & Lauritzen).

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar