Uenige om grøn transport

Dialogen og udsagnene oven på Elbilkommissionens rapport kan vel bedst betegnes som “bred uenighed om omstilling til elbiler”.

Elbilkommissionens anbefalinger til flere elbiler på de danske veje i 2030 har affødt mange reaktioner. At få en million elbiler ud at køre i 2030 bliver simpelthen for dyrt for samfundet, vurderer Anders Eldrup-Kommissionen.

Det er Klimarådet ikke enige i. De har netop en million elbiler i 2030 som en forudsætning for at nå 70-procentsmålsætningen for CO2-reduktioner i 2030. Klimarådet mener, at kommissionen regner forkert i sin vurdering af den samfundsøkonomiske påvirkning.

Samfundsomkostningerne for at få en million elbiler på vejene vil være 5,7 milliarder kroner mener kommissionen, men de tager fejl, lyder det fra Klimarådet. – Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved regnemodellerne. Men de er baseret på den hidtidige købsadfærd i forhold til elbiler og fossile biler, og den har jo i høj grad båret præg af den usikkerhed, der har været om elbilernes fremtid og afgiftsstrukturen på elbiler. Derfor tror vi, at hvis man nedbryder noget af den usikkerhed ved hurtigt at få en større andel af elbiler i nybilsmarkedet, så vil omkostningerne også blive lavere.

– Kommissionen overvurderer det samfundsøkonomiske tab. Det er klart useriøst at operere med så lav en pris for at fylde endnu mere CO2 i atmosfæren. Det betyder, at man politisk ikke kan bruge beregningerne til særligt meget, siger økonomiprofessor og tidligere formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen til Information – og også Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen mener heller ikke, at anbefalingerne er til ret megen nytte i de kommende politiske forhandlinger, der skal tage fat på, hvordan transportsektoren kan bidrage til klimamålet. – Det er uhyggeligt, at sådan nogle hokus-pokus-beregninger bliver udråbt i medierne til at være prisen på, hvad det koster at lave grøn omstilling, siger hun til bladet.

– Priserne på elbiler vil falde stille og roligt i de kommende år, og i takt med det vil der blive solgt flere af dem. Det er et politisk spørgsmål, om man vil fremskynde udbredelsen af elbiler yderligere, siger Professor Mogens Fosgerau til Jyllands-Posten. Selv hvis politikere ikke gør noget, vil der i 2035 være op mod 1 mio. grønne elbiler i Danmark.

Fosgerau nævner, at der også via EU kommer et pres på bilproducenterne, så de fremadrettet vil producere flere og flere el- og hybridbiler, og at det også vil skynde på omstillingen til mere miljøvenlige biler.

Der findes ca. 40.000 el- og hybridbiler i Danmark ud af en samlet bilpark på 2,7 mio. biler. Antallet af elbiler vil af sig selv stige til 400.000 i 2030 og altså med yderligere 600.000 i 2035, ifølge rapporten.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap