Udbud af ambulancedrift

9 anbefalinger til bedre udbud fra VIVE.

Ny VIVE undersøgelse: Regions udbud af ambulancedrift og præhospital indsats har fremmet udviklingen af teknologi og materiel. Forskelligheder i kvalitetsudvikling, når det gælder behandling, organisering og uddannelse.

VIVE har undersøgt de fem regioners seneste udbud af ambulancetjeneste og præhospital indsats og analyseret, hvordan de enkelte regioner har tilrettelagt deres udbud. Undersøgelsen har fokus på, om og i givet fald hvordan kvalitetsudvikling og innovation indgår i udbuddene, når det gælder teknologi, behandling, organisering og uddannelse. Resultaterne af undersøgelsen skal bidrage til at sikre udvikling af ambulancetjenesten i Danmark.

Gennemgangen af regionernes seneste udbud viser, at de generelt understøtter innovation og kvalitetsudvikling på det teknologiske område. Selv om der er forskelle på, hvordan regionerne har indarbejdet området i deres udbudsmateriale, så er det fælles for dem, at de har formuleret klare mindstekrav til udstyr og materiel.

– Det er forholdsvis nyt, at regionerne udbyder dette område. Derfor er man stadig i en læringsproces i forhold til, hvordan man skruer et udbud sammen, så man får de bedste resultater på langt sigt. Det skal denne undersøgelse bidrage til at afklare, siger professor i VIVE Jakob Kjellberg (foto), der står bag undersøgelsen.

Læs videre her – inklusive de 9 anbefalinger: https://vive.dk/2018/02/ni-anbefalinger-bedre-udbud-ambulancedrift/

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar