STRIDEN OM BIOMASSEN

Langt hovedparten af den flis, der bliver brugt hos danske fjernvarmeselskaber kommer fra lokale skove i Danmark. Det betyder, at der både er en meget høj forsyningssikkerhed – det gælder også i forbindelse med den aktuelle russiske invasion af Ukraine og embargo på bl.a. flis fra Rusland og Hviderusland – og vished for, at den anvendte flis lever op til de eksisterende krav om bæredygtighed.

Det sidstnævnte har været et emne, som har fået tiltagende politisk opmærksomhed over de senere år og har ført til krav fra nogle til, at biomasse generelt skal udfases af energiproduktionen i Danmark.

Billedet skal være retvisende . – Det er fint og godt med debat om brugen af biomasse, men debatten skal være retvisende. Det betyder, at skræmmebilleder om biomasse, der sejles ind på store skibe fra fx Baltikum eller længere borte fra, ikke er et fyldestgørende billede, lyder det fra politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, der tilføjer:

– Rigtig mange fjernvarmeselskaber landet over bruger lokal dansk biomasse og indgår dermed i en grøn og fornuftsbetonet symbiose med den danske skovdrift. Vi fælder ingen træer for at lave biomasse til fjernvarmeværker – vi udnytter derimod en fraktion fra skovene.

Kuludfasning som baggrund. Samtidig er det værd at huske på, at biomassen i sin tid havde sit store indtog i fjernvarmesektoren for at udfase kul fra energiproduktionen. Den rolle er biomassen ved at være i mål med, og nu venter så en ny opgave for biomassen, mener Dansk Fjernvarme.

Nu skal ikke bare Danmark, men hele EU – og en stor del af resten af verden – have gas ud af energiproduktionen, og derfor er det for tidligt at skrotte brugen af biomasse i Danmark. Særligt ikke fordi den biomasse, der i dag bliver anvendt i fjernvarmesektoren, er dokumenteret bæredygtig.

– I Dansk Fjernvarme går vi ind for brugen af bæredygtig biomasse og ser det især som et godt overgangsbrændsel, der kan gøre Danmark endeligt fri af kul og sætte mere skub i den aktuelle udfasning af gas. Det er et fornuftigt, grønt brændsel, der allerede har gjort en masse varmeværker i stand til at levere klimavenlig varme, og det bør vi fortsætte med, siger Rune Moesgaard.

Restprodukt. Biomasse fra danske skove kommer i form af træflis, der er et restprodukt i forbindelse med skovning eller udtynding. Det er således ifølge Dansk Skovforening og HedeDanmark blot fem procent af den samlede fældning af træer, der ender som flis til brug hos bl.a. lokale fjernvarmeselskaber. Den resterende del af de træer, der bliver fældet, går primært til tømmer og emballagetræ. Det er med andre ord en meget lille del af træerne i de danske skove, der ender som energi hos fjernvarmeselskaberne og – i sidste ende – som varme i de danske boliger.

Skovfoged ved Steensgaard Gods på Fyn, Leif Lauridsen, fortalte til magasinet Fjernvarme i 2020. – Målet er at producere træer med høj værdi. Flisen er i den sammenhæng et restprodukt. Kigger man tilbage i tiden, til før fjernvarmeselskaberne kunne bruge den til varmeproduktion, så drev man faktisk skov på den måde, at store grene og toppe fra sluthugsterne blot blev skubbet sammen og brændt af på stedet. Simpelthen for at få det af vejen, så man kunne koncentrere sig om produktionen af det træ og tømmer, der reelt er penge værd.

– Man kan sige det sådan, at flisen har værdi, fordi den gør, at jeg kan passe skoven bedre. Det er i mine øjne godt, at flisen, som er et restprodukt for os, kan udnyttes til fjernvarme. Det betyder, at vi kan få tyndet de yngre bevoksninger rettidigt og tilstrækkeligt, hvilket igen skaber en højere værdi på de tilbageværende træer. Det synes jeg er positivt, lød det videre fra skovfoged Leif Lauridsen.

KILDE: Dansk Fjernvarme, der med en række artikler sætter fokus på, hvordan flere fjernvarmeselskaber rundt om i Danmark bruger biomasse til at sikre både grøn og prisfornuftig varme.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar