SKI øger fokus på cirkulær økonomi

Offentlige indkøb spiller en stor rolle for den grønne omstilling. Der stilles store krav til den offentlige sektor om at indfri klimamålene for 2030 og leve op til den nye regeringsstrategi for offentlige grønne indkøb. Som hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videncenter arbejder SKI derfor på flere forskellige fronter for at gøre det lettere at købe grønt og bæredygtigt. Gennem indkøb kan vi nemlig bidrage til at understøtte FN´s Verdensmål, POGI-krav, miljømærker, genbrug og cirkulære indkøb.

Udviklingen på det grønne område går stærkt, både i Danmark og på globalt plan. Hvis vi skal tilbyde den offentlige sektor relevante grønne løsninger, der følger udviklingen i markederne, skal SKI være på forkant. Det fortæller chef for CSR og bæredygtighed i SKI, Katrine Pape Huldahl (foto): – Vi arbejder systematisk med grønne indkøb, og i alle udbud går vi hele den bæredygtige værdikæde igennem med en tættekam for at se, hvad vi kan skrue på i forhold til produktion, logistik, levering, anvendelse og produktets efterliv. Vi forsøger at se ind i krystalkuglen og geare vores rammeaftaler til ikke kun at imødekomme de krav, omgivelserne stiller her og nu, men også de krav og tiltag, som måtte komme i fremtiden.

Cirkulær økonomi – et fokuspunkt. SKI vil fremover fokusere i endnu højere grad på cirkulær økonomi. Her tænkes produkter fra vugge til grav – og gerne tilbage til vugge igen. Formålet med denne tankegang er at forlænge og udnytte produkternes levetid. Derfor arbejder SKI struktureret med anvendelse af TCO (totalomkostningsbetragtninger, der tager højde for produkternes levetid). Her indgår også reparations- og opdateringsmuligheder samt tilkøb af serviceaftaler, så det offentlige kan tilvælge dem og dermed opnå en mere grøn forvaltning af særligt energiforbrugende produkter.

– Vi stiller i dag krav om udvidede produktgarantier på mange af vores aftaler, fx møbler og på flere produkter på vores aftale for AV-udstyr. Herigennem opfordrer vi til, at brugerne får repareret deres produkter i stedet for at smide dem ud og købe nye. På flere aftaler har vi også tilbagetagningsordninger, så udtjente produkter leveres tilbage med henblik på genbrug eller genanvendelse, siger Katrine Pape Huldahl og forklarer, at der på nogle aftaleområder allerede i dag kan købes brugte produkter: – Vi tager også nogle chancer, og heldigvis rammer vi ofte plet. Det er tilfældet med vores nye møbelaftaler, som fx omfatter et brugt sortiment. Her var vi i tvivl om, om det offentlige var klar til at aftage brugte møbler, men tvivlen er heldigvis blevet bragt til skamme.

Det skal være nemmere at foretage grønne indkøb. Derfor arbejder SKI på at være på forkant med den grønne udvikling og efterspørgsel. Et af områderne, som vil fylde mere i offentligt indkøb i fremtiden, er cirkulær økonomi. SKI’s chef for CSR og bæredygtighed Katrine Pape Huldahl fortæller her, hvordan SKI arbejder med cirkularitet, og hvad fremtiden byder på: https://www.ski.dk/nyheder/et-kig-i-krystalkuglen-cirkulaer-okonomi-skal-indtaenkes-i-offentlige-indkobsaftaler/?utm_term=Privat&utm_content=cirkulaer_okonomi&_cldee=Z25AdWRidWRzbWVkaWEuZGs%3d&recipientid=contact-3278ebdf104edb11942c00170859fd91-4df5abd230074bf1884f39b7ed31f6a4&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2020%20%2F%202021&esid=1d8b23b2-d425-ec11-b6e5-6045bd8c180b

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar